"vaguely" - Svensk översättning

EN

"vaguely" på svenska

EN vaguely
volume_up
{adverb}

vaguely (även: noncommittally)
volume_up
vagt {adv.}
Mr Berlusconi has spoken vaguely about cofinancing under the Community budget.
Berlusconi talade vagt om medfinansiering över gemenskapens budget.
Vaguely worded gender equality goals are common, as are a scarcity of time and resources.
Vagt formulerade jämställdhetsmål är vanligt förekommande, liksom brist på tid och resurser.
Den har bara definierats vagt.
vaguely (även: obscurely)
volume_up
oklart {adv.}
Vaguely formulated application criteria are also the cause of the nine-year plus delay in implementation.
Oklart formulerade tillämpningskriterier är även anledningen till att genomförandet har dragit ut på tiden i över nio år.
vaguely (även: faintly, feebly, indulgently, slightly)
volume_up
svagt {adv.}
vaguely
vaguely (även: indefinitely)

Synonymer (engelska) till "vaguely":

vaguely
English
vague

Användningsexempel för "vaguely" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI'm actually vaguely near your house, so I thought that, um...
Jag är faktiskt i närheten av ditt hus, så jag tänkte...
EnglishThere have been a few vaguely positive signs here.
Även här kom det några lätt positiva signaler.
EnglishI did not recognise, in the issues dealt with by the honourable President-in-Office, anything vaguely relating to this question.
I de ämnen som den hedervärde ministern räknade upp kunde jag inte finna någonting som har samband med denna fråga.
EnglishIt is 17 miles from the nearest large town and 12 miles from a town that can even vaguely be described as large.
Den ligger 17 engelska mil från närmaste större stad, och 12 engelska mil från en stad som bara med litet god vilja kan kallas för stor.
EnglishThat name does sound vaguely familiar.
EnglishAdmittedly, it vaguely threatens to censure the Commission in cases where the latter might genuinely go too far.
Det bör visserligen sägas att parlamentet försiktigt hotar med misstroendeförklaring mot kommissionen i de fall där den faktiskt kan gå för långt.
EnglishI would like to emphasise this particularly, as it is sometimes said rather vaguely that the national parliaments have to be given a greater place.
Jag vill betona detta särskilt, eftersom det ibland finns lite lösa formuleringar om att de nationella parlamenten måste ges mer plats.
EnglishHowever, we also wish to express our concern as to the efficiency of this proposal, which is vaguely worded and riddled with weaknesses.
Vi har emellertid uttryckt vår oro för förslagets effektivitet, på grund av det kännetecknas av flera oklara punkter och på grund av andra svagheter.
EnglishAs a first attempt, this report is important, but there are many things that it considers only half-heartedly or too vaguely.
Vi hoppas att kommissionen mer grundligt kommer att ta itu med de frågor som den har betonat, och att man lägger större vikt vid internationell solidaritet som ett medel för att främja fred.
EnglishIt is not just Mr Ouattara; rather all the people in the north, all the Muslims and anyone with a name which sounds vaguely foreign are subject to persecution and violence.
Bortom Ouattaras person är det nu befolkningen i norr i sin helhet, samtliga muslimer och samtliga personer med ett namn som låter utländskt som är offer för förföljelse och våld.