"upland" - Svensk översättning

EN

"upland" på svenska

volume_up
upland {substantiv}

EN upland
volume_up
{substantiv}

1. geologi

upland (även: high country)
The situation is particularly difficult for ethnic minority Protestants in the central highlands and northern uplands and for non-recognised Buddhists, Hoa Hao and Cao Dai organisations.
Situationen är särskilt svår för etniska minoriteter av protestanter på de centrala högländerna och i det norra inlandet, och för icke erkända buddister, organisationerna Hoa Hao och Cao Dai.

Synonymer (engelska) till "upland":

upland
English

Användningsexempel för "upland" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEnvironmental degradation of many upland and less-favoured areas will result from diminishing sheep farming.
Minskad fårskötsel ger försämrad miljö i många inlandsområden och mindre gynnade områden.
EnglishThese spruce tree plantations, especially when planted on upland areas, have significantly changed the drainage pattern of Irish river systems.
Dessa planteringar av granar, särskilt i höglänta områden, har väsentligt förändrat de irländska flodsystemens avrinningsmönster.
EnglishThe upland areas and the hills that have been looked after by sheep farmers and grazed by sheep for centuries will go wild and then the public will realise the damage that has been done.
De höglandsområden och kullar som skötts om av fårfarmare och där får betat i århundraden kommer att växa igen, och då kommer allmänheten att inse vilken skada som gjorts.