"two" - Svensk översättning

EN

"two" på svenska

volume_up
two {adj.}
SV
SV

EN two
volume_up
{adjektiv}

two
volume_up
tu {adj.}
I wish to warn all those who are ripping the Union in two, into an inner circle and the rest.
Jag varnar dem som håller på att riva unionen i tu: i en inre krets och de övriga.
The nations of Europe looked at two sides of the same wall: the barbed wire divided us in two for half a century.
Europas nationer såg två sidor av samma mur: Taggtråden delade oss i tu under ett halvt sekel.

Synonymer (engelska) till "two":

two
English

Användningsexempel för "two" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
I det här läget kan vi inte bara koncentrera oss på den ena av dessa båda frågor.
EnglishIf you answer No the current page will be kept in addition to the two new pages.
Om Du svarar Nej så bibehålls både den aktuella sidan och de båda nya sidorna.
EnglishThe utilisation rate of the resources in these two lines was very high at 93 %.
Utnyttjandet av medlen där låg på 93 procent, alltså en mycket hög procentsats.
EnglishThere will doubtless be quite a debate on it, and we too have one or two comments.
Det kommer nog att bli föremål för diskussion, och även vi har några synpunkter.
EnglishExactly, but we are voting on the removal of two words, first one then the other.
Javisst, men vi skall rösta om borttagandet av de båda orden i tur och ordning.
EnglishThis is an excellent example of why we need to keep the two approaches together.
Detta är ett utmärkt exempel på varför vi behöver hålla ihop dessa båda strategier.
EnglishElement number two is that I am well aware of calls for Mr Mugabe to be denounced.
Det andra är att jag är väl medveten om kraven på att Robert Mugabe ska fördömas.
EnglishOne or two Members of this House also mentioned the generic correction mechanism.
Några av parlamentsledamöterna nämnde också det allmänna korrigeringssystemet.
EnglishThe report on large combustion plants, take two, is also an important report.
De stora förbränningsanläggningarna, kapitel 2, är också ett viktigt betänkande.
EnglishAnd as you come around the banks in these valleys, the forces can get up to two Gs.
Och när man kommer runt topparna i dessa dalar, kan det bli uppemot 2 G-krafter.
EnglishCooperation between our two institutions was exemplary during the negotiations.
Samarbetet mellan våra båda institutioner var föredömligt vid förhandlingarna.
EnglishThe rigour is not, therefore, equally distributed between the two institutions.
Återhållsamheten är alltså inte jämnt fördelad mellan de båda institutionerna.
EnglishNobody can say today which of the two will ultimately prove the more dangerous.
I dag kan ingen säga, vilken av de båda som i slutändan kommer att vara farligast.
EnglishI think it was very damaging to link these two things together in the report.
Jag tror att det har skadat betänkandet mycket att man förenat dessa båda saker.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Den ram som EU har upprättat måste garantera en lämplig balans mellan dessa båda.
EnglishCan you tell me what the ratio, the weighting is between these two principles?
Kan ni säga mig hur förhållandet, viktningen, mellan dessa båda principer ser ut?
EnglishIs this a case of being two-faced, saying one thing here and nothing back home?
Är detta ett exempel på hyckleri, att säga en sak här och något annat på hemmaplan?
EnglishThe only railway linking the two countries is that between Haparanda and Torneå.
Den enda järnväg som går mellan länderna är den mellan Haparanda och Torneå.
EnglishIt is now necessary for cooperation between these two authorities to be developed.
Det är nu angeläget att det byggs upp ett samarbete mellan dessa båda myndigheter.
EnglishI should now like to make two remarks to Mr García-Margallo y Marfil and Mrs Kauppi.
Jag skulle nu vilja säga ett par saker till García-Margallo y Marfil och Kauppi.