"twist" - Svensk översättning

EN

"twist" på svenska

volume_up
twist {substantiv}
SV

"twist" på engelska

EN
EN

twist {substantiv}

volume_up
twist (även: turn, turning)
En oväntad vändning kan man säga.
Men det har en oväntad vändning.
Since then our relation with the Chinese government has taken many twists and turns.
Sedan dess har vårt förhållande med den kinesiska regeringen tagit många olika vändningar.
twist (även: bend, loop, elbow)
Apparently, the ships activated some kind of local twist in space.
De okända skeppen kan tydligen kröka i rymdsyltan.
twist (även: bend, chart, graph, trace)
twist (även: bobble, cock, flounce, jerk)
twist
It applies to families, to the European Union, and it even applied to Fagin in Oliver Twist.
Det gäller familjer, Europeiska unionen, och det gällde också Fagin i Oliver Twist.
(Laughter) And the story of 1950 is the story of every year that we have on record, with a little twist, because now we've got these nice charts.
(Skratt) Och historien om 1950 är historien om vartenda år som vi har dokumentation om, med en twist, för nu har vi ju de här fina diagrammen.
Professor Bo Nordell, Division of Architecture and Water, has just returned from Durban, South Africa where he talked about global warming "with a twist".
Professor Bo Nordell, Avdelningen för Arkitektur och vatten, har precis kommit hem från Durban, Sydafrika där han talat om global uppvärmning ”with a twist”.
SV

twist {utrum}

volume_up
twist (även: kurva, krök, vändning, knyck)
volume_up
twist {substantiv}
Det gäller familjer, Europeiska unionen, och det gällde också Fagin i Oliver Twist.
It applies to families, to the European Union, and it even applied to Fagin in Oliver Twist.
(Skratt) Och historien om 1950 är historien om vartenda år som vi har dokumentation om, med en twist, för nu har vi ju de här fina diagrammen.
(Laughter) And the story of 1950 is the story of every year that we have on record, with a little twist, because now we've got these nice charts.
Professor Bo Nordell, Avdelningen för Arkitektur och vatten, har precis kommit hem från Durban, Sydafrika där han talat om global uppvärmning ”with a twist”.
Professor Bo Nordell, Division of Architecture and Water, has just returned from Durban, South Africa where he talked about global warming "with a twist".

Användningsexempel för "twist" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English(Laughter) It's a very exciting twist ending, like an O. Henry novel, so I won't ruin it.
(skratt) Slutet är oväntat som i en roman av O. Henry. ~~~ Jag ska inte förstöra det.
EnglishWe can duplicate the energy burst, which should open a similar twist...
Vi kan spåra energiutbrottet och hitta en motsvarande kröklokal.
EnglishAfter years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw.
Efter år av hot, brutalitet och ekonomisk kollaps kom nu valet som spiken i kistan.
EnglishAnd it has an unexpected twist -- something that you didn't expect -- and you find a joyful experience.
Och den har en oväntad knorr - något som du inte förväntade dig - och du upplever det angenämt.
EnglishSome governments have got their Snickers in a twist trying to protect their chocolate industries.
Vissa regeringar har nästan slagit knut på sina Snickers i försöken att skydda de egna chokladindustrierna.
EnglishApparently, the ships activated some kind of local twist in space.
De okända skeppen kan tydligen kröka i rymdsyltan.
EnglishBy a twist of fate, Mr Watson is seated beside Mr Poettering.
Genom en ödets nyck sitter Watson bredvid Poettering.
EnglishThis was recently done with a neuroscientific twist.
Detta gjordes nyligen med en neurovetenskaplig tvist.
EnglishThis request is given an added twist by a surprising result of a poll in Croatia this week.
Denna begäran blir extra intressant mot bakgrund av ett överraskande resultat av en opinionsundersökning i Kroatien i veckan.
EnglishBy an ironic twist of fate, this bad agreement was rejected by the United States, which wanted to reduce its scope even further.
Ironiskt nog förkastades detta dåliga avtal av Förenta staterna som ytterligare ville försämra dess räckvidd.
EnglishIt illustrates that we in the European Union can make social legislation, even though we like to give it an economic twist.
Det illustrerar att vi i Europeiska unionen inte kan skapa social lagstiftning, trots att vi vill ge den ett ekonomiskt inslag.
EnglishYou want it with a lemon twist?
EnglishOne twist drive destroyed!
EnglishAmong our pastries you'll find old favourites with a twist, such as our lemon meringue pie, our bran muffins or the chocolat brownie.
Bland våra bakverk hittar du nya och gamla favoriter som citronmarängpaj, tre sorters småkakor, smulpajer, tryfflar och chokladbrownie.
EnglishThe proposal that is being voted on today is a commendable effort on the part of Mr Karas to give a wrong policy choice a friendly twist.
Det förslag som vi röstar om i dag är ett förtjänstfullt försök av Karas att klä in ett felaktigt politiskt beslut på ett vänligare sätt.
EnglishPrepare the twist drive.
EnglishThe fact is that, twist it how you will, the terrorists obviously succeeded in influencing the sovereign decision of the Spanish electorate.
Faktum är att terroristerna hur man än vänder och vrider på det uppenbarligen lyckades påverka den spanska valmanskårens suveräna beslut.
EnglishI understand that Mr Blair is personally phoning around British Labour MEPs to try and twist their arms so that they do not vote against.
Det vore bättre om han lät skattebetalarnas pengar gå till en telefonräkning för att säga åt sin kompis Silvio Berlusconi att byta ut sin kandidat.
English. ~~~ We didn't set out to do it and we didn't twist our mustache in some Machiavellian way, but we've done it.
Det är ett kallt krig, verkligen Vi ville inte starta det och vi tvinnade inte våra mustascher på något machiavelliskt sätt, men vi har förklarat krig.
EnglishFull twist, now!