"twenty-four" - Svensk översättning

EN

"twenty-four" på svenska

EN twenty-four
volume_up
{tal}

twenty-four
Commissioner, twenty-four hours is sometimes too long.
Tjugofyra timmar är ibland för lång tid.
It is just a pity that it took them twenty-four hours to do so.
Det är bara synd att det tog det tjugofyra timmar att göra så.
The call to lower the age of animals to be tested from thirty months to twenty-four months is hardly relevant.
Kravet på att sänka åldern för djur som skall undersökas från trettio månader till tjugofyra månader är inte relevant.

Synonymer (engelska) till "twenty-four":

twenty-four

Liknande översättningar för "twenty-four" på svenska

twenty substantiv
Swedish
twenty tal
Swedish
four substantiv
four tal
Swedish

Användningsexempel för "twenty-four" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTwenty-four Member States cannot meet the standards laid down by the existing Directive.
Vi har 24 medlemsstater som inte kan uppfylla normerna i det gällande direktivet.
EnglishIn the next twenty-four hours, do what you have to do to win Parliament’s solid support.
Under det kommande dygnet måste ni göra allt ni kan för att vinna parlamentets starka stöd.
EnglishThe Australians have announced that they are on twenty-four hour alert.
Australiensarna har meddelat att de har 24 timmars beredskap.
EnglishI urge the Parliament to vote for a twenty-four mile limit to protect our small fishing fleets.
Jag uppmanar parlamentet att rösta för en tjugofyramilagräns för att skydda våra små fiskeflottor.
EnglishI happened to be in southern Sweden in the course of the twenty-four hours we are talking about here.
Jag befann mig i södra Sverige under det dygn som vi talar om här.
EnglishIt is clear that this condition has not been met: the adjournment was not requested twenty-four hours in advance.
Frågan är nu om den föreslagna strategin är det bästa sättet att uppnå detta.
English   I need to check whether in fact there are only twenty-four.
   – Låt mig kontrollera om det i själva verket bara är 24.
EnglishTwenty-four hours later, people realised they were missing and they sent out a search party.
När det hade gått ett dygn så insåg folk att de var försvunna och en grupp personer började söka efter dem.
EnglishIn the next twenty-four hours, do what you have to do to win Parliament ’ s solid support.
Om ni inte gör det bästa av denna möjlighet, spela då inte offer och förstora inte upp att kommissionen underkänns.
EnglishLast week, more than 800 people, mostly Somalis and Eritreans, arrived in Malta in just twenty-four hours.
Förra veckan anlände över 800 personer, de flesta somalier och eritreaner, till Malta bara inom loppet av 24 timmar.
EnglishIn recent years our number of miners has dropped from twenty-four thousand to around eight thousand.
En av dem är det vi i dag diskuterar dvs. gruvindustrin. Vi har gått från 24 000 till knappt 8 000 gruvarbetare de senaste åren.
EnglishTwenty-four million souls are abandoned to their sorry fate, without even a guarantee that their daily needs will be met.
Ett folk med 24 miljoner själar lämnas åt sitt sorgliga öde, trots att den dagliga försörjningen inte ens är säkrad.
EnglishTwenty-four hours after the President's death was announced, the military seized power in Guinea and suspended the constitution.
Ett dygn efter det att presidentens död tillkännagetts tog militären makten i Guinea och upphävde konstitutionen.
EnglishFor them, spending twenty-four hours helping out in an old people's home does not really constitute a suitable, alternative punitive measure.
Att under ett dygn hjälpa till i ett ålderdomshem är ingen lämplig alternativ straffrättslig åtgärd för sådana personer.
EnglishFor them, spending twenty-four hours helping out in an old people' s home does not really constitute a suitable, alternative punitive measure.
Att under ett dygn hjälpa till i ett ålderdomshem är ingen lämplig alternativ straffrättslig åtgärd för sådana personer.
EnglishTwenty-four hours are nearly up.
EnglishIt is clear that this condition has not been met: the adjournment was not requested twenty-four hours in advance.
Talmannen skall omgående informera parlamentet.” Det är uppenbart att detta villkor inte har uppfyllts: uppskjutandet begärdes inte 24 timmar i förväg.
EnglishHavela is a closed, secretive and worldwide network which, within twenty-four hours, can transfer large amounts of money to anywhere in the world.
Havela är ett slutet och hemligt världstäckande nätverk som inom ett dygn kan överföra stora summor till vilken plats som helst i världen.
EnglishTwenty-four hours a day, seven days a week, animals are being transported the length and breadth of Europe under terrible conditions without anyone intervening.
Dygnet runt, alla veckans dagar transporteras djur kors och tvärs genom Europa under horribla förhållanden utan att någon ingriper.
EnglishThroughout these discussions, I have had in my mind's eye a woman who was one of my patients at the time and who had her eighth child at the age of twenty-four.
Under hela diskussionen har jag framför mig sett en av de patienter jag då behandlade och som fick sitt åttonde barn vid 24 års ålder.