"twenty-five" - Svensk översättning

EN

"twenty-five" på svenska

EN twenty-five
volume_up
{tal}

twenty-five
Twenty-five per cent of all heart-related diseases are caused by smoking.
Tjugofem procent av alla hjärtrelaterade sjukdomar orsakas av rökning.
Twenty-five million people is half the population of my country, the United Kingdom.
Tjugofem miljoner människor motsvarar halva befolkningen i mitt land Storbritannien.
As somebody quite rightly said, there are twenty-five members of the Commission.
Som någon helt korrekt påpekade har kommissionen tjugofem ledamöter.

Synonymer (engelska) till "twenty-five":

twenty-five
English

Liknande översättningar för "twenty-five" på svenska

twenty substantiv
Swedish
twenty tal
Swedish
five substantiv
Swedish
five tal
Swedish

Användningsexempel för "twenty-five" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishToday, the disability index is 60% on average in the twenty-five Member States.
I dag är handikappindex 60 procent i genomsnitt i de 25 medlemsstaterna.
EnglishTwenty-five years ago, the Body Shop launched cosmetics that were not tested on animals.
Body Shop började redan för 25 år sedan med kosmetika som inte testats på djur.
EnglishYou are the second country to hold the presidency of the enlarged twenty-five.
Ni är det andra landet som innehar ordförandeskapet för den utvidgade unionen med 25 länder.
EnglishThe first is that 2005 is the first complete financial year for the Europe of Twenty-Five.
För det första är 2005 det första hela budgetåret för det nya EU med 25 medlemsstater.
EnglishWe are shortly to have twenty-five Member States, and then that really will not work any more!
Snart har vi 25 medlemsstater, och då kommer det helt enkelt inte att fungera!
EnglishWe all know that this responsibility is borne by the Fifteen, soon to be twenty-five and more.
Vi vet alla att de femton medlemsstaterna har ansvaret, och snart är de 25 och fler.
EnglishTwenty-five million fewer women than men participate in the European labour market.
25 miljoner färre kvinnor än män deltar på Europas arbetsmarknad.
EnglishMore than sixty-eight million people live under the poverty line in the Europe of the Twenty-five.
Över 68 miljoner människor lever under fattigdomsgränsen i EU:s 25 medlemsstater.
EnglishMore than sixty-eight million people live under the poverty line in the Europe of the Twenty-five.
Över 68 miljoner människor lever under fattigdomsgränsen i EU: s 25 medlemsstater.
EnglishThere are twenty-five commissioners, chosen primarily on the basis of their nationality.
Det finns 25 kommissionsledamöter, som i första hand är valda med sin nationalitet som grund.
EnglishThis is enormous, because the level of health is by no means clearly better than twenty-five years ago.
Det är enormt med tanke på att hälsonivån knappast är högre än för 25 år sedan.
EnglishIt would not be forgivable in the Parliament with which I was more familiar for twenty-five years.
Det skulle inte ha förlåtits i det parlament som jag var mer bekant med för 25 år sedan.
EnglishAs somebody quite rightly said, there are twenty-five members of the Commission.
Här får det inte råda något tvivel: sammansättningen återspeglar faktiskt pluralismen i våra medlemsstater.
EnglishIf we do not succeed with an EU of Fifteen, we are putting the EU of Twenty-five at risk.
Om vi nu inte lyckas med det som EU 15 så äventyrar vi EU 25.
EnglishA hundred and twenty-five million children, mainly girls, do not receive any education.
125 miljoner barn, framför allt flickor, har inte det.
EnglishTwenty-five countries is only a third of the total, however.
25 länder är dock bara en tredjedel av det totala antalet länder.
EnglishAround this time, twenty five years ago, I visited you at a flat in Paris, where you were in exile.
I dagarna är det 25 år sedan jag besökte dig i en lägenhet i Paris, där du befann dig i landsflykt.
EnglishTwenty-five people have been killed or injured because they were albinos during the last six months.
Under de senaste sex månaderna har 25 personer dödats eller skadats på grund av att de var albiner.
EnglishThat is the theory; now, in practical terms the policies of twenty-five countries need to be more closely coordinated.
Så ser teorin ut, men i praktiken måste de 25 ländernas politik samordnas närmare.
EnglishIn this place, we will soon be representing twenty-five states and over three thousand years of cultural history.
Vi kommer snart att representera 25 länder och mer än 3 000 år gamla kulturer här inne.