"twenty-first century" - Svensk översättning

EN

"twenty-first century" på svenska

EN twenty-first century
volume_up
{substantiv}

twenty-first century (även: 21st century)

Liknande översättningar för "twenty-first century" på svenska

twenty substantiv
Swedish
twenty tal
Swedish
first substantiv
Swedish
first tal
century substantiv

Användningsexempel för "twenty-first century" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe twenty-first century will be the century of knowledge and grey matter.
Det 21: a århundradet kommer att bli kunskapens och hjärnkontorets århundrade.
EnglishThe twenty-first century will be the century of knowledge and grey matter.
Det 21:a århundradet kommer att bli kunskapens och hjärnkontorets århundrade.
EnglishWe know that what mankind will lack in the twenty-first century is water.
Vad mänskligheten behöver under 2000-talet, herr ordförande, ärade ledamöter, är vatten.
EnglishWe need a modern definition of industrial policy for the twenty-first century.
Vi behöver en modern definition av industripolitik för 2000-talet.
EnglishAfter all, this is a long time, especially in the twenty-first century.
Det är när allt kommer omkring en lång tid, särskilt på 2000-talet.
EnglishAll this is going on in the twenty-first century, in France and in other European countries!
Och allt detta händer under det 21:a århundradet, i Frankrike och i andra länder i Europa!
EnglishWe in the Socialist Group in the European Parliament favour that of the twenty-first century.
Vi inom Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet är för den som hör till 2000-talet.
EnglishAll this is going on in the twenty-first century, in France and in other European countries!
Och allt detta händer under det 21: a århundradet, i Frankrike och i andra länder i Europa!
EnglishAt the dawn of the twenty-first century, human rights are still experiencing a sad autumn.
I det tjugonde seklets gryning upplever de mänskliga rättigheterna fortfarande en dyster höst.
English(PL) Mr President, the fight against human trafficking is a great challenge for the twenty-first century.
(PL) Herr talman! Kampen mot människohandeln är en stor utmaning för 2000-talet.
EnglishSome say that intellectual property is the oil of the twenty-first century.
Vissa säger att immaterialrätt är 2000-talets oljefyndighet.
EnglishMr President-in-Office of the Council, we are on the threshold of the twenty-first century.
Vi befinner oss, herr rådsordförande, på tröskeln till 2000-talet.
EnglishObesity is one of the most serious health hazards of the twenty-first century.
Fetma är ett av 2000-talets största hot mot folkhälsan.
EnglishIt is unjustifiable in the twenty-first century that we are using such prehistoric practices.
Det är oförsvarligt att vi i det tjugoförsta århundradet använder sådana förhistoriska metoder.
EnglishThis is a major issue for the guaranteeing of fundamental freedoms in the twenty-first century.
Det är mycket som står på spel för att garantera de grundläggande friheterna under 2000-talet.
EnglishIt is the last chance to make rail a competitive form of transport in the twenty-first century.
Det är sista chansen att göra järnvägen till ett konkurrenskraftigt transportsätt på 2000-talet.
EnglishWhat will be the European Union's role on the world stage in the Twenty-first Century?
Vilken är unionens roll på världsscenen på 2000-talet?
EnglishIf we do not do both, we are not living in the twenty-first century, as Mrs van der Laan said.
Om vi inte kan åstadkomma båda kommer vi inte att gå vidare in i nästa sekel, såsom Laan just sagt.
EnglishWell then, in the twenty-first century, Europe must finally be put back on the railways.
Nu på 2000-talet måste Europa återgå till järnvägarna.
EnglishWe in the Socialist Group in the European Parliament favour that of the twenty-first century.
Jag kan, som företrädare för min politiska grupp, säga att ni kommer att saknas här, verkligen saknas.