"twenty" - Svensk översättning

EN

"twenty" på svenska

volume_up
twenty {enb. plur.}
SV
SV
EN

twenty {enbart pluralis}

volume_up
twenty
volume_up
tjugu {enb. plur.}

Synonymer (engelska) till "twenty":

twenty

Användningsexempel för "twenty" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe presence of twenty-seven states in Berlin reflected the impact of this idea.
Närvaron av 27 stater i Berlin återspeglade genomslagskraften hos denna idé.
EnglishTwenty-five per cent of deaths in young people aged 15 to 30 are alcohol-related.
Tjugofem procent av dödsfallen bland unga i åldrarna 15-30 år är alkoholrelaterade.
EnglishThe Herald of Free enterprise sank within twenty-two minutes of leaving Zeebrugge.
Herald of Free Enterprise sjönk 22 minuter efter det att hon avgått från Zeebrugge.
EnglishSeventy-five per cent of goods are harmonised, and twenty-five percent are not.
Sjuttiofem procent av alla varor är harmoniserade och tjugofem är det inte.
EnglishFor nearly twenty-five years Bangladesh has been moving towards the European model.
I nästan tjugofem år har Bangladesh varit på väg mot den europeiska modellen.
EnglishParliament presented its report in nine months, whereas the Council took twenty-six.
Parlamentet lade fram ett betänkande på nio månader, rådet behövde 26 månader.
EnglishIt cannot be the Director-General who becomes a twenty-sixth Commissioner …
Det kan inte bli generaldirektören som blir den tjugosjätte kommissionären ...
EnglishMr President, the United Kingdom went through this exactly twenty years ago.
(EN) Herr talman! Storbritannien gick igenom exakt samma sak för 20 år sedan.
EnglishTwenty-five million people is half the population of my country, the United Kingdom.
Tjugofem miljoner människor motsvarar halva befolkningen i mitt land Storbritannien.
EnglishThe Twenty-Seven are in the same mess anyway, and solidarity is not an option.
De 27 befinner sig ändå i samma röra, och solidaritet är inget alternativ.
EnglishThe twenty-first century will be the century of knowledge and grey matter.
Det 21: a århundradet kommer att bli kunskapens och hjärnkontorets århundrade.
EnglishTwenty-five years after his death we continue to build on the foundations he laid.
Tjugofem år efter hans död fortsätter vi att bygga på de grunder han lade.
EnglishThis is completely ridiculous and, for the rest, offensive to the other twenty-three.
Detta är fullständigt absurt och för övrigt en förolämpning mot de övriga 23.
EnglishTwenty-three amendments have been tabled, of which the Commission is able to accept 14.
Det har lagts fram 23 ändringsförslag, och kommissionen kan godkänna 14 av dem.
EnglishTwenty-four Member States cannot meet the standards laid down by the existing Directive.
Vi har 24 medlemsstater som inte kan uppfylla normerna i det gällande direktivet.
EnglishToday, the disability index is 60% on average in the twenty-five Member States.
I dag är handikappindex 60 procent i genomsnitt i de 25 medlemsstaterna.
EnglishAt first reading, twenty-one of them were adopted, totally or partially.
Av dessa antogs fler än 21 stycken helt eller delvis under första behandlingen.
EnglishThe twenty-first century will be the century of knowledge and grey matter.
Det 21:a århundradet kommer att bli kunskapens och hjärnkontorets århundrade.
EnglishTwenty-five years ago, the Body Shop launched cosmetics that were not tested on animals.
Body Shop började redan för 25 år sedan med kosmetika som inte testats på djur.
EnglishTruthfully, consumers do not care if we have eight or twenty directives.
Ärligt talat struntar konsumenterna i om vi har åtta eller tjugoåtta direktiv.