"twentieth" - Svensk översättning

EN

"twentieth" på svenska

EN

twentieth {tal}

volume_up
twentieth
On 1 December, the twentieth ACP-EU plenary session will be held in Kinshasa.
Det tjugonde AVS-EU-plenarsammanträdet kommer att hållas den 1 december i Kinshasa.
The twentieth Western Economic Summit is held in Naples, Italy.
Det tjugonde västliga ekonomiska toppmötet hålls i Neapel.
The unification of Europe must enable us to overcome all the tragedies of the twentieth century.
Det tillhör det tjugonde århundradets tragedier, som enandet av Europa i dag måste ge oss en möjlighet att övervinna.

Synonymer (engelska) till "twentieth":

twentieth
English

Användningsexempel för "twentieth" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn the west twentieth-century Europe was built to a great extent on social values.
Det västra Europa byggde på 1900-talet i stor utsträckning på sociala värderingar.
EnglishIt has played a leading role in all the dramatic events of the twentieth century.
Det har haft en framträdande roll i alla dramatiska händelser under nittonhundratalet.
EnglishThe last decades of the twentieth century have been punctuated by a series of food scares.
De sista decennierna av nittonhundratalet har präglats av en rad livsmedelsrisker.
EnglishHis proposals are in line with views held at the end of the twentieth century.
Hans förslag hör hemma i en modetrend från slutet av 1900-talet.
EnglishThe Community celebrates the twentieth anniversary of the signature of the Treaties of Rome.
Gemenskapen högtidlighåller tjugoårsdagen av Romfördragets undertecknande.
EnglishIn the twentieth century, democracies were faced with the challenge of war.
Under 1900-talet ställdes demokratierna inför utmaningen med krig.
EnglishFor me, Islamism is simply a perverse dictatorship and ideology of the twentieth century.
För mig är islamism helt enkelt en förvriden diktatur och ideologi som hör till 1900-talet.
EnglishHowever, there can be no return to nineteenth and twentieth-century methods of coal consumption.
Vi kan emellertid inte återgå till 1800- och 1900-talets koleldningsmetoder.
EnglishThe half-a-degree temperature rise is similar to that observed at the end to the twentieth century.
Temperaturhöjningen med en halv grad liknar den som iakttogs i slutet av 1900-talet.
EnglishDuring the twentieth century it often had to be said that town air makes you ill.
På 1900-talet måste man ofta säga, stadsluft gör en sjuk.
EnglishAfter all, these events shaped the twentieth century as we know it.
När allt kommer omkring har detta fortsatt under 1900-talet med de stora militära striderna.
EnglishSo the tour operators will only be selling a twentieth of the tickets.
Researrangörerna säljer alltså bara en tjugondel av biljetterna.
EnglishIt is the generation which suffered under the most violent ideologies of the twentieth century.
Det var den generationen som i årtionden fick lida av de våldsamma ideologierna på 20-talet.
EnglishIn the twentieth century, democracies were faced with the challenge of war.
Varför ingriper vi inte här, på samma sätt som vi gör när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter?
EnglishThe production and consumption of tobacco increased dramatically in the nineteenth and twentieth centuries.
På arton- och nittonhundratalet ökade produktionen och konsumtionen av tobak kraftigt.
EnglishWhat a difference from the celebrations to mark the twentieth anniversary of the fall of the Berlin Wall!
Hur annorlunda var inte stämningen när vi högtidlighöll 20-årsdagen av Berlinmurens fall!
EnglishA commemorative setting is held to mark the twentieth anniversary of the Schuman declaration.
Tjugoårsdagen av Schuman-deklarationen högtidlighålls.
EnglishThe nineteenth century was the age of agriculture and the twentieth century the age of manufacturing industry.
Artonhundratalet var jordbrukets århundrade och nittonhundratalet tillverkningsindustrins.
EnglishThe rise in temperature we have measured during the twentieth century is the biggest for a thousand years.
Den temperaturhöjning som vi har kunnat konstatera under 1900-talet är den största på tusen år.
EnglishThen we must not forget the Argentinian disaster: the one hundred and twentieth crisis in Argentina since 1975.
Sedan får vi inte glömma problemet Argentina: det är den hundratjugonde krisen sedan 1975.