"tusk" - Svensk översättning

EN

"tusk" på svenska

volume_up
tusk {substantiv}
EN

tusk {substantiv}

volume_up
1. zoologi: "elephant"
2. annat
tusk (även: lure, pasturage, pasture)
And you had to be quick or you'd lose your guts on it's tusk!
Och man måste vara snabb, annars får man smaka på betarna!
tusk (även: fang)

Synonymer (engelska) till "tusk":

tusk

Användningsexempel för "tusk" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNot Prime Minister Tusk, because the Prime Minister at that time was Mr Kaczynski's brother.
Inte premiärminister Donald Tusk, för premiärministern vid den tiden var Jarosław Kaczynskis bror.
EnglishOr what Janusz Lewandowski used to do, or what Donald Tusk used to do?
Eller vad Janusz Lewandowski eller Donald Tusk brukade göra?
EnglishI appeal to the Polish Government in Warsaw, and in particular to Mr Tusk, the Prime Minister.
Jag vädjar till den polska regeringen i Warszawa, och särskilt till premiärministern Donald Tusk.
English(PL) Madam President, Prime Minister Tusk is sensitive to the arguments of his European neighbours.
(PL) Herr talman! Premiärminister Donald Tusk är lyhörd för sina europeiska grannars argument.
EnglishAnd you had to be quick or you'd lose your guts on it's tusk!
Och man måste vara snabb, annars får man smaka på betarna!
EnglishSo far, Donald Tusk's government has not managed to show anything whatsoever in the way of an Eastern policy.
Hittills har Donald Tusks regering inte lyckats med någonting när det gäller att utforma en östpolitik.
EnglishThis looks like disrespect for Parliament and violation of an agreement with the Prime Minister, Donald Tusk.
Detta liknar respektlöshet för Europaparlamentet och brott mot en överenskommelse med premiärministern Donald Tusk.
EnglishPrime Minister Tusk is as interested in a real debate on European affairs as Mr Kaczyński was before him.
Premiärminister Donald Tusk är lika angelägen om en verklig debatt om europeiska frågor som hans föregångare, Jarosław Kaczyński.
EnglishThe Polish left has called on the government of Donald Tusk and President Kaczyński to ratify the treaty without delay.
Vänstern i Polen har uppmanat Donald Tusks regering och president Lech Kaczyński att ratificera fördraget utan dröjsmål.
EnglishI want to appeal to Donald Tusk, the Prime Minister of Poland, to adopt the Charter of Fundamental Rights in our country, for obvious reasons.
Jag uppmanar Polens premiärminister Donald Tusk att anta stadgan med grundläggande rättigheter i vårt land, av uppenbara skäl.
EnglishThe main Charlemagne Prize was presented on 13 May two days after the Youth Prize, also in Aachen, to the Prime Minister of Poland, Donald Tusk.
Två dagar efter ungdomspriset tog Polens premiärminister Donald Tusk emot Karlspriset som delades ut den 13 maj, också det i Aachen.
EnglishI have already written a letter bringing this matter to the attention of the Prime Minister of Poland, Donald Tusk, but I have not yet received a response.
Jag har redan sänt en skrivelse om denna fråga till Polens premiärminister Donald Tusk, men jag har ännu inte fått något svar.
EnglishMr Tusk, your parliamentary group won the elections a month ago thanks to the votes of those Poles who wish the Charter to be included in the European Reform Treaty.
Herr Tusk! Er parlamentsgrupp vann valet för en månad sedan tack vare rösterna från de polacker som vill att stadgan ska inkluderas i det europeiska reformfördraget.
EnglishIt is on this date that Jarosław Kaczyński will undergo psychiatric tests, while Donald Tusk is to deliver an inauguration speech in Strasbourg for his presidency of the European Union.
Då kommer Jarosław Kaczyński att genomgå de psykiatriska undersökningarna samtidigt som Donald Tusk håller sitt invigningstal i Strasbourg inför EU-ordförandeskapet.
EnglishThe Treaty of Lisbon was not negotiated by the Prime Minister, Mr Tusk, it was negotiated by the Polish President, Mr Kaczynski and his twin brother, who was Prime Minister at the time.
Lissabonfördraget förhandlades inte fram av premiärministern, Donald Tusk. Det förhandlades fram av Polens president Lech Kaczyński och hans tvillingbror, som då var premiärminister.