"turtle" - Svensk översättning

EN

"turtle" på svenska

volume_up
turtle {substantiv}
EN

turtle {substantiv}

volume_up
turtle (även: tortoise)
Herr, sköldpadda är min far.
Most of the turtles, sharks, tunas and whales are way down in numbers.
De flesta sköldpaddor, hajar, tonfiskar och valar har sjunkit dramatiskt i antal.

Synonymer (engelska) till "turtle":

turtle

Användningsexempel för "turtle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis is the largest, widest-ranging, deepest-diving and oldest of all turtle species.
Detta är den största, mest variabla, äldsta och djup dykande av alla skölpaddsarter.
EnglishFull protection is also needed for the hawksbill turtle which is only to be found in Cuba.
Fullständigt skydd är också nödvändigt för karettsköldpaddan som bara förekommer på Kuba.
EnglishI also want to say something about the shrimp-turtle decision.
Jag vill också säga ett ord i förhållande till resultatet av fallet med räkor och sköldpaddor.
EnglishOne such story I did documented the leatherback sea turtle.
Och en sådan reportage gjorde jag om läderbaks-havssköldpaddan.
EnglishThis would particularly affect turtle doves, thrushes and quail.
Det drabbar i synnerhet turturduva, trast och vaktel.
EnglishI refer to five of the seven species of sea turtle, dolphins, numerous whales and numerous important sea mammals.
Jag syftar på fem av de sju arterna av havssköldpadda, delfiner, ett antal valarter och viktiga havslevande däggdjur.
EnglishRegarding the African elephant and the hawksbill turtle, the European Commission gives priority to the blood trade with Japan.
För den afrikanska elefanten och karettsköldpaddan prioriterar Europeiska kommissionen blodshandel med Japan.
EnglishCuba has requested to move the hawksbill turtle back to appendix II.
Slutligen, tredje exemplet, Kuba har begärt att karettsköldpaddan (hawksbill turtle) återigen skall flyttas till bilaga II.
EnglishI actually jumped in and photographed this, and with the fisherman's permission, I cut the turtle out, and it was able to swim free.
Jag hoppade faktiskt i och fotade detta och, men fiskarens tillstånd, skar jag upp nätet så att sköldpaddan kunde simma sig fri.
EnglishThe various issues will be discussed, including that of the Maltese continuing to allow hunting of turtle doves and quails during the spring period.
Olika frågor kommer att diskuteras, däribland den om att Malta fortsätter att tillåta vårjakt på turturduvor och vaktlar.
EnglishConcerning the Cuban sea-turtle proposals, the Community should oppose the resumption of the regular annual trade in shells.
När det gäller de kubanska förslagen angående havssköldpaddan skall gemenskapen motsätta sig ett återupptagande av den vanliga årliga handeln med skal.
EnglishIn 2004, the Maltese Government decided to exercise the right to apply a derogation for hunting quail and turtle doves during their spring migration.
Den maltesiska regeringen beslöt 2004 att utnyttja sin rätt till undantag när det gällde jakt på vaktel och turturduva under vårflytten.
EnglishIn addition, the Greek authorities provided updated information on several other infringements, including the caretta caretta case - the loggerhead sea turtle.
De grekiska myndigheterna gav dessutom ny information om flera andra överträdelser, däribland om Caretta caretta-fallet - den oäkta karettsköldpaddan.
EnglishOn 10 September 2009 the European Court of Justice declared that Malta had breached European law by allowing spring hunting of the turtle dove and the common quail in the years 2004‑07.
EG-domstolen fastslog den 10 september 2009 att Malta hade brutit mot EG-rätten genom att tillåta vårjakt på turturduvor och vaktel under åren 2004–2007.
EnglishThe tuna dolphin and shrimp turtle decisions have increased the anxiety amongst NGOs and the public that the WTO is a threat to socially and environmentally sustainable development.
Besluten om tonfisk/delfiner samt räkor/sköldpaddor, har ökat oron bland icke-statliga organisationer och allmänheten om att WTO är ett hot mot en socialt och ekologiskt hållbar utveckling.
EnglishOther species are at risk too: the vicuña in Peru, Argentina and Bolivia; the whale, following a proposal from Norway and Japan; and the Caretta turtle, in view of a request from Cuba.
Men det finns andra arter som befinner sig i riskzonen: vikunjan?? i Peru, Argentina och Peru, valen efter ett förslag från Norge och Japan, Carettasköldpaddan efter en begäran från Cuba.
EnglishThe tuna dolphin and shrimp turtle decisions have increased the anxiety amongst NGOs and the public that the WTO is a threat to socially and environmentally sustainable development.
Besluten om tonfisk / delfiner samt räkor / sköldpaddor, har ökat oron bland icke-statliga organisationer och allmänheten om att WTO är ett hot mot en socialt och ekologiskt hållbar utveckling.