EN

to turn up {verb}

volume_up
1. allmänt
So should I sit around doing nothing, just waiting for something to turn up?
Ska jag då bara sitta här och inte göra någonting och bara vänta på att någonting ska dyka upp?
Ja, han vågade inte dyka upp här i dag.
Is it responsible to turn up six months later without the slightest idea about how it will be funded?
Är det ansvarsfullt att dyka upp sex månader senare utan att ha den minsta aning om hur den ska finansieras?
to turn up (även: to appear)
   – Mr President, can I just, politely, ask whether you are in possession of information as to when the Council is actually going to turn up?
Kan jag i all försiktighet få fråga om ni känner till när rådet faktiskt kommer att infinna sig?
Quite frankly, if Air France cannot provide a better service to Strasbourg airport then a lot of British Members are just not going to turn up in Strasbourg.
Ärligt talat, om Air France inte kan tillhandahålla en bättre service till flygplatsen i Strasbourg så kommer många brittiska ledamöter helt enkelt inte att infinna sig i Strasbourg.
to turn up
Folks, you better lock the doors, turn up the radios, strap yourself in.
Lås dörrarna, skruva upp radion, spänn fast er.
2. brittisk engelska
to turn up (även: to fold up)
to turn up

Användningsexempel för "to turn up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe are trying to make sure that people do turn up to vote for these urgencies.
Vi försöker se till att ledamöter dyker upp och röstar i dessa brådskande debatter.
EnglishIt is actually quite clever how they manage to turn up in all the places that matter.
Egentligen är det beundransvärt hur de lyckas manifestera sig på poster som spelar roll.
EnglishWe will follow this up in turn at the October and December European summits.
Vi kommer återigen att följa upp detta vid de europeiska toppmötena i oktober och december.
EnglishTo reiterate, I by no means feel the need to turn up for a resit in June.
Jag upprepar att jag inte känner något behov alls av att lämna in en komplettering i juni.
EnglishThis in turn can drive up prices for consumers, reduce choice and hamper innovation.
Det kan i sin tur leda till högre konsumentpriser, färre valmöjligheter och mindre innovation.
EnglishSo should I sit around doing nothing, just waiting for something to turn up?
Ska jag då bara sitta här och inte göra någonting och bara vänta på att någonting ska dyka upp?
EnglishThere is every reason to turn up the pressure several notches after four years of plodding along.
Efter fyra års stretande finns det all anledning att dra åt tumskruvarna ordentligt.
EnglishPerhaps she could take a gentle message back asking him to turn up in future.
Kanske kan hon ta med sig en hälsning till honom med en vänlig uppmaning om att komma hit i framtiden.
EnglishIt is up to the parliaments to decide whether or not they turn up.
Det är upp till parlamenten att besluta om de vill komma eller inte.
EnglishNow it is your turn; it is up to you to create the practical conditions for doing so.
Det är nu er tur och upp till er att skapa de praktiska förutsättningarna för att detta ska kunna ske.
EnglishIf they are going to turn up in an hour’s time, then we will have to think of something else.
Om de kommer om en timma, då måste vi göra något annat.
EnglishFolks, you better lock the doors, turn up the radios, strap yourself in.
Lås dörrarna, skruva upp radion, spänn fast er.
EnglishIf she does not wish to try it, then she does not have to turn up!
Om man inte vill smaka den, då åker man inte dit!
EnglishI regret it and I hope that in two years' time, thanks to the amendment clause, something better will turn up.
Det beklagar jag och jag hoppas att vi om två år, tack vare ändringsklausulen, får något bättre.
EnglishI regret it and I hope that in two years ' time, thanks to the amendment clause, something better will turn up.
Det beklagar jag och jag hoppas att vi om två år, tack vare ändringsklausulen, får något bättre.
EnglishIs it responsible to turn up six months later without the slightest idea about how it will be funded?
Är det ansvarsfullt att dyka upp sex månader senare utan att ha den minsta aning om hur den ska finansieras?
EnglishThose who choose to turn up will have a decisive say in fashioning the decisions about the future of Europe.
Innan vi gick in i kammaren möttes vi av parlamentsledamöter som välkomnade oss utklädda till strutsar.
EnglishThey turn up unexpectedly, both inside and outside the EU.
De dyker upp oväntat, både inom och utanför EU.
EnglishIn some, teachers did not turn up and in one case a teacher made his students make tea for him all day long.
I vissa skolor infann sig inte lärarna och i ett fall lät en lärare sina elever koka te åt honom hela dagen.
EnglishThose who choose to turn up will have a decisive say in fashioning the decisions about the future of Europe.
De som väljer att komma, kommer att ha en avgörande röst när det gäller att utforma besluten om framtidens EU.

Liknande översättningar för "to turn up" på svenska

up adverb
up adjektiv
Swedish
up preposition
Swedish
turn substantiv