"tug" - Svensk översättning

EN

"tug" på svenska

volume_up
tug {substantiv}

EN tug
volume_up
{substantiv}

tug (även: bob, bobble, bout, flash)
volume_up
ryck {neut.}
As soon as you feel a couple of tugs, off you go, but keep Colin low.
Så fort du känner ett par ryck, så stick, men håll Colin lågt.
tug (även: tracker, tugboat)
I can assure you that Dutch tugs have penetrated the Hamburg market, and tugs from Hamburg are achieving the breakthrough in Antwerp.
Jag kan tala om för er: De holländska bogserbåtarna har brutit sig in i Hamburg, bogserbåtar från Hamburg bryter sig in i Antwerpen.
tug (även: jerk, job, pull, wince)

Synonymer (engelska) till "tug":

tug

Användningsexempel för "tug" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThen came the strenuous tug-of-war over the Financial Perspective for the next seven years.
Sedan kom den påfrestande kraftmätningen om budgetplanen för de kommande sju åren.
EnglishThe undignified tug-of-war concerning the new President must also stop immediately.
Den ovärdiga dragkampen om den nye ordförandens person måste likaså ofördröjligen få ett slut.
EnglishWhat I find incredible is this tug of war in the Council over meat exports and imports.
Det jag anser är helt otroligt är de ständiga slitningarna i rådet angående exporten och importen av kött.
EnglishAfter years of political tug-of-war, the legislative proposal has degenerated into a watered-down compromise.
Efter år av politisk maktkamp har lagförslaget urartat till en urvattnad kompromiss.
EnglishMr President, it seems we are reaching the end of a process of almost ten years' tug-of-war.
Herr ordförande! Vi tycks närma oss slutet på en process som har utgjorts av en nästan tioårig maktkamp.
EnglishLegal tug-of-war should certainly not be used as an excuse to liberalise EU health services.
En rättslig dragkamp får definitivt inte användas som en ursäkt för att liberalisera vårdtjänsterna i EU.
EnglishA package entails the risk that if you tug at one string of the package, the whole thing may fall apart.
I fråga om paket föreligger risken att hela paketet rasar samman om man drar i ett av paketets snören.
EnglishThere is a tug of war going on between the Council and Parliament.
Både rådet och parlamentet tar lejonparten.
EnglishAfter years of political tug-of-war, the legislative proposal has degenerated into a watered-down compromise.
Följden av detta är att den dynamiska kraft som den inre marknaden så väl behöver inte utnyttjas fullt ut.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we must put an end to the tug of war over a system that complies with the WTO Agreement.
Herr talman, ärade kolleger! Dragkampen om en reglering som överensstämmer med WTO-avtalet måste avslutas.
EnglishHey, Tug, have you seen my mom yet?
EnglishWe have lost too much time in a tug of war with the Council and the Commission on an obvious issue after the Treaty of Lisbon.
Vi har förlorat alltför mycket tid på en kraftmätning med rådet och kommissionen om en uppenbar fråga efter Lissabonfördraget.
EnglishWe often say that there is bound to be a terrible tug-of-war between Parliament and the Council between first and second reading.
Vi säger ofta att det måste bli en förfärlig kraftmätning mellan parlamentet och rådet mellan första och andra behandlingen.
EnglishAfter months of tug-of-war between the government and the opposition, agreement has finally been reached regarding the new electoral law.
Efter flera månaders dragkamp mellan regering och opposition har man nu äntligen kommit överens om de nya valreglerna.
EnglishAfter years of tug-of-war between the United Nations and Cambodia, it is becoming clear that a shaky compromise has been reached.
Efter flera års dragkamp mellan Förenta nationerna och Kambodja är det tydligt att det inte är någon stabil kompromiss som uppnåtts.
EnglishFor high consumer protection and low costs for business the Consumer Rights Directive should not become a tug of war between market and people.
Direktivet om konsumenträttigheter får inte bli till en dragkamp mellan ett starkt konsumentskydd och låga kostnader för företagen.
EnglishTug, Tug, I got one!
EnglishI have my doubts, though, when I see the downright interminable tug-of-war about the establishment of Europe's satellite navigation system, Galileo.
När det gäller den ändlösa dragkampen för att inrätta det europeiska satellitnavigationssystemet Galileo, så hade jag nog mina tvivel.
EnglishMadam President, given the tug-of-war about the location of the European Food Safety Authority, it appears to be a highly prestigious matter.
Fru talman! Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet tycks vara en mycket prestigefylld angelägenhet med tanke på dragkampen om var den skall inrättas.
EnglishColleague Mary Banotti works very hard on the issue of tug-of-love children, working as your representative to solve those very personal problems.
Kollegan Mary Banotti arbetar mycket hårt med frågan om s.k. " dragkampsbarn" , i sitt arbete som er representant för att lösa detta mycket personliga problem.