EN

to trip [tripped|tripped] {verb}

volume_up
You could trip over the welcome mat and decapitate yourselves.
Ni kan snubbla på dörrmattan och hugga av er huvudena.
Our European project must not be allowed to trip up in this way.
Vårt europeiska projekt får inte snubbla över den.
In these complex processes of collective editing, it is easy to trip over a comma or fall at a word.
I de här komplicerade processerna med kollektiv redigering är det lätt att snubbla över ett komma eller ett ord.
to trip (även: to patter)
to trip (även: to stumble)
Se upp, du kommer att snava över dem.
to trip

Användningsexempel för "to trip" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should not be tripping over each other on the details of our cooperation.
Vi får inte snubbla över varandra kring detaljerna i vårt samarbete.
EnglishThe network of agencies that are perhaps in danger of tripping over themselves in south-east Europe is a challenge we have to resolve.
De nätverk som kanske löper risk att snubbla över sig själva i sydöstra Europa, är en utmaning som vi måste lösa.
EnglishTheir main objectives were to prevent the ambitious plans from tripping up the development of the field in Europe and our ability to compete in the world.
Deras huvudsakliga syfte var att förhindra att de ambitiösa planerna hejdar den här sektorns utveckling i Europa och vår konkurrensförmåga i världen.