"tranquillity" - Svensk översättning

EN

"tranquillity" på svenska

volume_up
tranquillity {substantiv}

EN tranquillity
volume_up
{substantiv}

tranquillity (även: serenity, tranquility, calm, quietude)
The Andrum (room for reflection) is for the use of those seeking tranquillity, silence, reflection, prayer or meditation.
Andrum är rum som studenter och medarbetare vid LiU kan nyttja för stillhet och reflektion.
I believe that the ultimate test is that we have launched the euro with tranquillity and calmness, with people understanding there will be stability in the euro-zone.
Jag anser att det slutgiltiga prövningen är att vi har sjösatt euron i lugn och stillhet, med folk som förstår att det kommer att bli stabilitet i eurozonen.
tranquillity (även: equanimity)

Synonymer (engelska) till "tranquillity":

tranquillity
tranquil

Användningsexempel för "tranquillity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe should be a beacon of hope and tranquillity for those who wish to have their viewpoint heard.
Vi måste vara en hoppets och lugnets ledstjärna för de som vill göra sin åsikt hörd.
EnglishIn this we are combining the interests of these citizens with the interests of pensioners who want to live life in tranquillity.
Här förenas medborgarnas intressen med de pensionärers som vill leva ett lugnt och tryggt liv.
EnglishWe should leave the Troika to carry out its work, which should properly occur in a climate of tranquillity and confidentiality.
Vi måste låta trojkan utföra sitt arbete, som bör ske i ett lugnt och förtroendeingivande klimat.
EnglishSocial structures and evolved structures are a form of capital for Europe: good training, good health, social tranquillity.
Sociala strukturer, mogna strukturer, också det är Europas kapital. God utbildning, god hälso- och sjukvård, social fred.
EnglishThirdly, what you are asking, Mr Staes, is that, as well as suspending flights and in order to continue enjoying that tranquillity, airports should close.
Ni begär till exempel att de skall stänga i norra Finland för att inte ställa till med problem för arbetstagare i Bryssel.
EnglishPeace and tranquillity in the Balkans is a precondition for entry into Europe, and for the Balkan people too to have the chance to acquire a European identity.
Fred och frid på Balkan förutsätter en öppen dörr till Europa, en möjlighet också för Balkans folk till en europeisk identitet.
EnglishWe are considering what form of truce or corridors of tranquillity would be of most help to the humanitarian efforts and agreeable to all concerned.
Vi håller på att bedöma vilken form av vapenvila eller " lugna korridorer" som skulle vara bäst för att stödja de humanitära initiativen och vara godtagbar för alla berörda parter.
EnglishIt is vital that those elections take place in an atmosphere of tranquillity, with the guarantee that the will of the citizens casting their votes will be respected.
Slutligen har vi för närvarande ingen exakt information om det särskilda fall som Albert Jan Maat nämnde i sitt anförande – brottet mot de mänskliga rättigheterna.
EnglishWe are considering what form of truce or corridors of tranquillity would be of most help to the humanitarian efforts and agreeable to all concerned.
Vi håller på att bedöma vilken form av vapenvila eller " lugna korridorer " som skulle vara bäst för att stödja de humanitära initiativen och vara godtagbar för alla berörda parter.
EnglishI believe that if we want to guarantee our citizens peace, tranquillity and serenity in the future, we need to draw up a very different proposal and follow very different lines of thinking.
Jag anser att detta kan genomföras och vädjar i detta ärende till kommissionär Chris Patten och det irländska ordförandeskapet att uppmana till ett slut på konflikterna.