"tow" - Svensk översättning

EN

"tow" på svenska

volume_up
tow {substantiv}

EN tow
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

tow (även: train)
volume_up
släp {neut.}
Finally, I am pleased about the introduction of extra possibilities for drivers with a category 'B' licence to tow heavy trailers.
Slutligen är jag nöjd med införandet av extra möjligheter för förare med B-körkort att bogsera tunga släp.
tow (även: haul)
   We have already pronounced ourselves twice on the draft directive for the liberalisation of port services (cargo-handling, passenger services, pilotage, mooring and towing).
   .Vi har redan uttalat oss två gånger om förslaget till direktiv för avreglering av hamntjänster (godshantering, persontransporter, lotstjänster, förtöjning och bogsering).
Repairing a submarine in situ remains by far the safest option available: towing it would not only be dangerous but would, in any event, require considerable repairs to be done beforehand.
Att reparera en ubåt på plats är utan tvekan det säkraste alternativet: En bogsering skulle inte bara vara farlig, utan skulle i vilket fall kräva att man utförde betydande reparationer innan.

2. "car"

tow
volume_up
bogserad bil {substantiv} [ex.]

3. "boat"

tow
volume_up
bogserad båt {substantiv} [ex.]

Synonymer (engelska) till "tow":

tow
English

Användningsexempel för "tow" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe basic crime which Milosevic committed was to refuse to kow-tow to ÍÁÔÏ.
Milosevics brott är i själva verket att han inte böjde sig för Nato.
EnglishFlax, raw or processed but not spun; flax tow and waste (including pulled or garnetted rags)
Lin, oberett eller berett men icke spunnet; blånor och avfall av lin, rivna varor härunder inbegripna
English., who did kow-tow, were acquitted.
Andra, som böjde sig, exempelvis Tudjman och Izetbegovic vilka är verkliga brottslingar, betraktas som oskyldiga.
EnglishThe rapporteur considers the rail industry as an irritating state monopoly with difficult and demanding trade unions in tow.
Föredraganden ser järnvägen som ett störande statsmonopol med besvärliga och krävande fackförbund.
EnglishYou can imagine that in an era of coaches, tow barges and carrier pigeons, this caused quite a bit of delay.
Ni kan ju föreställa er att det gav upphov till en hel del fördröjningar under en tid av diligenser, dragpråmar och brevduvor.
EnglishMadam President, I do not like to be in tow or obligated to anybody and neither do the Irish people - an independent race.
(EN) Fru talman! Jag vill inte gå i släptåg eller stå i skuld till någon och det vill inte heller den irländska befolkningen - som är ett stolt folk.
EnglishAnd a tow truck.
EnglishThe European Parliament is now challenged not to cow-tow to the substitute foods industry, but to stand up for the purity regulation with regard to chocolate.
Nu anmodas Europaparlamentet att inte krypa för industrin som tillverkar vegetabiliska fetter utan det måste försvara chokladens renhetskrav.
EnglishMr President, today we face real problems as a result of the massive influx of families of refugees arriving with toddlers and babies in tow to seek asylum.
Vi står i dag inför verkliga problem som uppstått i och med den massiva ankomsten av flyktingar. I dag handlar det bl.a. om familjer med små barn, spädbarn, som kommer och ansöker om asyl.