"thus far" - Svensk översättning

EN

"thus far" på svenska

EN thus far
volume_up
{adverb}

thus far (även: till then, up to then)
thus far (även: so far)
thus far (även: so far)

Synonymer (engelska) till "thus far":

thus far

Liknande översättningar för "thus far" på svenska

thus adverb
far adjektiv
far adverb

Användningsexempel för "thus far" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe steps taken thus far have, owing to the basis of the agreement, been modest.
De steg som hittills tagits har beroende på avtalsbasis varit anspråkslösa.
EnglishJudging by the credibility of their forecasts thus far... What can I say!
Om jag skall döma av tillförlitligheten i deras hittillsvarande förutsägelser...
EnglishHowever we have not, thus far, received such a proposal for the agricultural sector.
Hittills har vi emellertid inte mottagit något sådant förslag för jordbruksnäringen.
EnglishThus, issues far beyond the actual content of the petition have been raised.
Följaktligen har frågor långt bortom den ursprungliga framställningen bringats i dagen.
EnglishSuch action has clear public support, as shown by opinion polls carried out thus far.
Opinionsundersökningar visar att detta har starkt stöd bland allmänheten.
EnglishMadam President, I would like to thank Mr Antonione for remaining with us thus far.
Fru talman! Jag vill tacka Antonione för att han stannat kvar så länge.
EnglishHowever, the facts of which we are aware thus far do not justify such action.
De fakta som kommit till vår kännedom hittills motiverar emellertid inte en sådan åtgärd.
EnglishThat said, the enlargement process has been conducted without the citizens thus far.
Men utvidgningsprocessen har hittills förts utan medborgarnas medverkan.
EnglishIncidentally, thus far, the Commission has had no say on the matter in this House either.
Och hittills har kommissionen inte haft något att säga ens i denna kammare.
EnglishI also pointed out that we have thus far authorised eight national subsidies after notifications.
Jag har också påpekat att vi hittills har godkänt åtta anmälda nationella stöd.
EnglishWe believe it to be the most important act of Mr Barroso's Commission thus far.
Vi anser att detta är det viktigaste som José Manuel Barrosos kommission har åstadkommit hittills.
EnglishWe are told that Austria wishes to stop benefiting from the exception made for it thus far.
Vi har fått höra att Österrike vill avstå från det undantag som landet tidigare har haft.
EnglishHow effective has the cooperation with the African Union been thus far?
Hur ser kommissionen på samarbetet med Afrikanska unionen hittills?
EnglishMy group thanks the Austrian Presidency for its good work thus far.
Min grupp tackar det österrikiska ordförandeskapet för dess hittills utförda goda arbete.
EnglishI endorse all they have said thus far but I would like to add a specific point of my own.
Jag skriver under på allt det som hittills har sagts, men jag skulle vilja tillägga en detalj.
EnglishThus far, we have received a total of eight such samples from the Belgian authorities.
Vi har hittills från den belgiska staten erhållit åtta prover.
EnglishIn addition, considerably more attention needs to be paid to young players than has been the case thus far.
Dessutom måste mycket mer uppmärksamhet fästas vid de unga spelarna än hittills.
EnglishThus far, a great deal of attention has been focused on the banking sector.
Så här långt har stor uppmärksamhet ägnats åt banksektorn.
EnglishThe question of financing also requires a will to succeed which has thus far not been displayed.
Även frågan om finansieringen tyder på en vilja att lyckas som hittills inte har visat sig.
EnglishAnd I think that what you have said thus far also speaks for itself.
Och jag tror att det också beror på de saker som ni har sagt oss hittills.