"to thrash" - Svensk översättning

EN

"to thrash" på svenska

EN to thrash
volume_up
[thrashed|thrashed] {verb}

1. allmänt

to thrash (även: to bang, to lick, to trounce, to wallop)
to thrash (även: to dabble, to lap, to plash, to splash)
to thrash (även: to wallop)
to thrash (även: to toss)

2. "as punishment"

to thrash
volume_up
ge stryk {vb} (som bestraffning)

Användningsexempel för "to thrash" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI certainly held the view that we should thrash out our differences here in Parliament.
Jag ansåg verkligen att vi borde diskutera igenom våra skillnader i parlamentet.
EnglishWhat we do not know is who else was hit and keeps the thrash hidden.
Vad vi inte vet är vilka andra som drabbades och som döljer det.
EnglishIt is important to thrash out the rights of the host country and the obligations of the home country.
Det är viktigt att diskutera igenom värdlandets rättigheter och hemlandets skyldigheter.
EnglishI would therefore urge you to thrash out alternatives and reduce the animal suffering to a minimum.
Det är naturligtvis svårt att mäta hur mycket djuren lider.
EnglishMr Oostlander is entitled to thrash out the rest at national level.
Resten får Oostlander strida om på nationell nivå.
EnglishI would therefore urge you to thrash out alternatives and reduce the animal suffering to a minimum.
Jag skulle därför vilja uppmana er att diskutera fram alternativ och att minska djurens lidande så mycket som möjligt.
EnglishAll those things we still need to thrash out.
Alla dessa saker återstår ännu att klara av.
EnglishI hope that we can thrash this out.
Jag hoppas att vi kan reda ut det här.
EnglishAnd you can thrash us both.
EnglishWe are prepared to thrash this out in a debate, but I think it is important that in the ultimate scheme, Parliament has a role to play.
Vi är beredda att tröska igenom detta i en diskussion, men jag anser att det är viktigt att parlamentet är delaktigt i det slutliga förslaget.
EnglishSee Cyclops thrash...
EnglishI should like to thank him for the excellent cooperation, which, I think, enabled us to thrash out sound compromise proposals in the key areas.
Jag vill tacka honom för det utmärkta samarbetet som jag menar gjorde det möjligt för oss att klara av bra kompromisser på nyckelområdena.
EnglishWe have opted for a common market, for a common approach and there is no room for a culture in which major Member States thrash out issues amongst themselves.
Vi har valt att ha en gemenskapsmarknad samt en gemenskapspolitik, och under dessa förutsättningar är det inte på sin plats att de stora medlemsstaterna gör upp om problem dem emellan.