"thirteenth" - Svensk översättning

EN

"thirteenth" på svenska

EN thirteenth
volume_up
{tal}

1. allmänt

thirteenth (även: thirteen)
That is why this report argues in favour of adding a thirteenth indicator to the Paris Agenda.
Därför argumenterar jag i detta betänkande för att man ska komplettera Parisförklaringen med indikator nummer tretton.

2. "ordinal"

thirteenth
This includes the thirteenth candidate country, Mr President, Turkey.
Även det trettonde kandidatlandet, herr talman, Turkiet.
The thirteenth country, Malta, reactivated its application for membership in September.
Det trettonde landet, Malta, drog tillbaka sin ansökan om medlemskap i september.
The thirteenth report showed that the handling of infringement proceedings had improved.
Den trettonde rapporten visade att handläggningen av överträdelseförfarandena hade förbättrats.

Synonymer (engelska) till "thirteenth":

thirteenth
English

Användningsexempel för "thirteenth" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe all know that nothing came of that help until last Friday, the thirteenth.
Vi vet alla att det inte blev någonting av med den hjälpen, till i fredags, den 13.
EnglishThis is the thirteenth time under the Khatami regime.
Under Khatamis regim är hon nummer 13.
EnglishMr President, whilst the Commission is very keen on defending our human rights, we British have known since the thirteenth century exactly where we have stood.
(EN) Herr talman! Medan kommissionen är mycket angelägen om att försvara de mänskliga rättigheterna så har vi britter vetat exakt var vi stått sedan 1200-talet.
EnglishThat is why, as rapporteur, I felt that this recital - the tenth in one directive and the thirteenth in the other - could be deleted altogether.
Därför var jag, som föredragande, av den uppfattningen att man också skulle kunna helt stryka motiveringen i övervägandet - i det ena direktivet punkt 10 och i det andra punkt 13.
EnglishSixty-six palaces built between the thirteenth and eighteenth centuries have been destroyed, including the caravanserai, the Turkish bath and the old soap factories.
I Nablus gamla stad har sextiosex byggnader från mellan 1200- och 1700-talet förstörts, däribland karavanserajen, det turkiska badet och de gamla tvålfabrikerna.
EnglishMr President, I shall begin by thanking Mrs Schaffner for the excellent report she has made on the Commission's thirteenth annual report on monitoring the application of Community law.
Herr ordförande! Jag vill börja med att tacka Schaffner för det utsökta betänkande hon utarbetat om kommissionens tredje årsrapport om kontrollen av tillämpningen av gemenskapsrätten.