"theirs" - Svensk översättning

EN

"theirs" på svenska

SV

EN theirs
volume_up
{pronomen}

theirs (även: their)
volume_up
deras {pron.}
My view of the Finnish initiative is much less critical than theirs.
Mitt omdöme om initiativet från Finland är mycket mindre kritiskt än deras.
Theirs was also a 'no' to oil prices, to food prices and to the WTO.
Deras ”nej” var också riktat mot oljepriser, livsmedelspriser och WTO.
Victory was theirs; it was the Brussels bureaucrats who lost.
Segern var deras; det var Bryssels byråkrater som förlorade.
theirs (även: his, their, your, its)
volume_up
sin {pron.}
It is now up to the other institutions to do theirs.
Nu är det upp till övriga institutioner att gå sin.
Let the Commission and the Council do theirs!
Kommissionen och rådet måste göra sin!
We should continue to develop and implement our own climate legislation as other countries work towards theirs.
Vi bör fortsätta utveckla och genomföra vår egen klimatlagstiftning medan andra länder strävar efter att genomföra sin egen.

Användningsexempel för "theirs" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would also ask President Prodi, who is present, and the Council to give us theirs.
Jag uppmanar även ordförande Prodi, som är här i dag, och rådet att ge oss en förklaring.
EnglishI have therefore fulfilled my responsibility and I believe that everybody should now fulfil theirs.
Jag har därför tagit mitt ansvar, och jag anser att alla andra nu skall ta sitt.
EnglishThose who are employed know full well, however, that a pension is theirs by right.
Och de anställda vet ändå mycket väl att pensionen är en rättighet. De har kämpat för att få den.
EnglishThe Member States have in the past supported this good initiative of theirs only with reluctance.
Medlemsstaterna har tidigare ofta bara motvilligt stött detta goda initiativ.
EnglishThey have worked well and hard and they should receive what is theirs by right - this is no gift.
De har arbetat bra och hårt och de bör få det som de har rätt till - det är ingen gåva.
EnglishI have asked for the floor simply to add my voice to theirs before voting accordingly later.
Jag har bett att få ordet bara för att instämma i det de har sagt innan omröstningen äger rum.
EnglishThe Heads of Government have taken on their responsibilities, and the countries have taken on theirs.
Regeringscheferna har tagit sitt ansvar, och länderna har tagit sitt.
EnglishShould the Commission submit a proposal, it is logical for the Member States to withdraw theirs.
Om kommissionen kommer med ett förslag, är det logiskt att medlemsstaterna får dra tillbaka sitt.
EnglishMy son, Greek treachery has proved that theirs is not a war of honor.
Min son, grekiskt bedrägeri har visat att de saknar ära.
EnglishIn my opinion, we should combine our transport, telecommunications and energy networks with theirs.
Jag anser att vi bör koppla samman våra transport-, telekommunikations- och energinät med Rysslands.
EnglishFurther, the Union is implementing a policy on decoupling, just as the United States have abandoned theirs.
Denna olikartade utveckling avspeglar givetvis att den politiska viljan har olika temperatur.
EnglishLeave to Member States what is theirs, for heaven's sake.
Låt oss för Guds skull låta medlemsstaterna sköta sitt!
EnglishThat is actually even worse than the European Commission’s simply acting as if it is no concern of theirs.
Det är faktiskt ännu värre än att Europeiska kommissionen helt enkelt uppför sig som om detta inte rör dem.
EnglishI have therefore fulfilled my responsibility and I believe that everybody should now fulfil theirs.
Jag kan dock helt ärligt säga er att ni kan räkna med att jag kommer att samarbeta med er i en kompromissvillig anda.
EnglishThe Commission and the Council must now shoulder theirs.
Kommissionen och rådet bör nu ta sitt ansvar.
EnglishLet others assume theirs and, believe me, I shall call for everyone to play their part in applying a solution.
Om också andra kan ta sitt ansvar kommer jag att höja rösten för att alla kommer att tillämpa en lösning, tro mig.
EnglishIt means that this is not the time to change our European policy, but rather for Fidel Castro and the Cuban regime to change theirs.
Europeiska unionen bör stödja finansieringen av program för humanitärt stöd och infrastruktur.
EnglishTheirs is an unsettled political situation as well.
De har också en osäker politisk situation.
EnglishTheirs is surely a policy of despair.
Detta är sannerligen en politik att bli förtvivlad över.
EnglishSeat belts in buses are of benefit to me if I make use of mine; but they are also of benefit to me if my neighbours use theirs.
Ett bälte i en buss är bra för mig om jag använder det, men det också bra om min granne använder det.