"that is to say" - Svensk översättning

EN

"that is to say" på svenska

that is to say
Vårt team har meddelats att en översättning av "that is to say" saknas.

Engelskt-svenskt lexikon

Användningsexempel för "that is to say" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
(EN) Jag har fem minuter för PPE-DE-gruppen, så kan jag få säga mina sista ord?
EnglishI am pleased to say that my colleague Mrs Estrela’s report is along these lines.
Det gläder mig att betänkandet av min kollega Edite Estrela följer dessa idéer.
English(DE) Mr President, I wanted to respond in detail to what Mr Swoboda had to say.
(DE) Herr talman! Jag ville svara utförligt på vad Hannes Swoboda hade att säga.
English   The European Parliament must say a clear ‘no’ to the export of arms to China.
   – Europaparlamentet måste säga ett tydligt ”nej” till vapenexport till Kina.
English., that is to say in a few minutes time.
Omröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.00, det vill säga om några minuter.
EnglishI just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.
Jag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.
EnglishTo finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
Avslutningsvis vill jag säga att jag känner allt större beundran för grundarna.
EnglishMr President, first of all I want to say that I am not trying to protect anybody.
Herr ordförande, först av allt vill jag säga att jag inte försöker skydda någon.
EnglishI would also like to say, however, that it is necessary to cooperate with Serbia.
Men jag skulle också vilja säga att det är nödvändigt att samarbeta med Serbien.
EnglishI would also like to say that we do not regard lobbyism as something bad per se.
Jag vill också påpeka att vi inte ser lobbyverksamhet som något negativt i sig.
EnglishWhat we must do is to say clearly that we do not want this anti-missile system.
Vi måste säga klart och tydligt att vi inte vill ha det här antimissilsystemet.
EnglishI specifically say 'discuss', because I do not have all the answers yet either.
Jag säger specifikt ”diskutera”, eftersom jag inte heller ännu har alla svaren.
EnglishFinally, let me say that Mrs Sinnott, as usual, is wrong in her interpretation.
Till sist vill jag säga att Kathy Sinnott som vanligt gör en felaktig tolkning.
EnglishThat is what I wished to say to this House, Mr President, ladies and gentlemen.
Detta var vad jag ville säga till kammaren, herr talman, mina damer och herrar.
EnglishLet me now say something specific about the discharge procedure for all agencies.
Jag vill nu mer ingående redogöra för ansvarsfrihetsförfarandet för alla organ.
EnglishThe phenomenon we call globalisation is re-shaping our world view, as you say.
Den företeelse vi kallar globalisering ändrar, som ni säger, vår syn på världen.
EnglishCommissioner, I regret to say that I will vote against this directive tomorrow.
Herr kommissionsledamot! Jag kommer tyvärr att rösta mot detta direktiv i morgon.
EnglishFinally, I just want to say also that more needs to be done in combating fraud.
Slutligen kan jag konstatera att mer behöver göras för att bekämpa bedrägerier.
EnglishNeedless to say, I cannot make any predictions, but I can say two things about it
Jag kan givetvis inte förutspå slutresultatet, men jag kan säga två saker om det.
EnglishI should say, however, that when it comes to Russia the situation is different.
Låt mig emellertid få säga att när det gäller Ryssland är situationen annorlunda.