"terms of use" - Svensk översättning

EN

"terms of use" på svenska

volume_up
terms of use {substantiv}

EN terms of use
volume_up
{substantiv}

terms of use
terms of use
terms of use

Användningsexempel för "terms of use" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAdequate and inadequate, in my view, are not particularly appropriate terms to use.
Tillräcklig och otillräcklig är enligt min mening inte särskilt lämpliga begrepp att använda.
EnglishThose are unacceptable terms to use, by one Member to another.
Det är inte acceptabelt att säga så till en ledamotskollega.
EnglishSuch a glossary would perhaps remove a lot of the confusion about what precisely is meant by the particular terms we use.
En sådan ordlista skulle kanske göra slut på en del av förvirringen om exakt vad som menas med de olika begrepp vi använder.
EnglishThese loans are only to be granted with the unanimous approval of the Council, which is also to determine the terms for use of the assistance.
Utdelning av dessa lån sker endast vid enhällighet i rådet, som också fastställer villkoren för användningen av stödet.
EnglishIn procedural terms, we use only some languages in the college, but at the official and working levels, all languages are equal.
   . – När det gäller förfarandena använder vi endast vissa språk i kollegiet, men på officiell nivå och arbetsnivå är alla språk likställda.
EnglishIf the video doesn't comply with the YouTube Terms of Use or the YouTube Privacy Notice, click the Flag button on the Place Page.
Anser du att en video inte stämmer överens med kraven i användarvillkoren för YouTube eller YouTubes sekretessmeddelande, klicka på knappen Flagga på platssidan.
EnglishIn procedural terms, we use only some languages in the college, but at the official and working levels, all languages are equal.
Nästa månad vill vi införa meddelandet om den nya indikatorn för språkkompetens, vilken nu är en viktig del av den ökade efterfrågan på kompetens och erkännande av kvalifikationer.