"terms of payment" - Svensk översättning

EN

"terms of payment" på svenska

EN terms of payment
volume_up
{substantiv}

1. näringsliv

terms of payment (även: conditions of payment)
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.

Användningsexempel för "terms of payment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI am not referring to our financial role, as in terms of payment we are top of the league.
Då menar jag inte på det finansiella området, att betala är vi ju världsmästare i.
EnglishNow we have reached a satisfactory rate in terms of payment.
Vi har nu uppnått en tillfredsställande nivå i fråga om betalningar.
EnglishCompliance with terms of payment is a condition fundamental to the economy as a whole.
Respekten för betalningsperioderna är inte hela ekonomin, men det är ett av de grundläggande villkoren.Låt oss utgår från begreppet avtalsenlig frihet.
EnglishA decision was then made which would allow, in the current situation, a budget of EUR 134 billion in terms of payment levels.
Sedan fattades ett beslut som i den nuvarande situationen skulle medge en budget på 134 miljarder euro vad gäller betalningsnivåer.
EnglishPayment can take many forms in terms of expenses or just compensating for lost hours at work, as distinct from profit in terms of payment.
Betalning kan ske i många former när det handlar om utgifter, eller bara som ersättning för förlorad arbetsinkomst, till skillnad från vinst när det gäller betalning.
EnglishSecondly, we note that in terms of payment appropriations for the environment, tremendous importance has been attached to water supply and sewage systems, which is not of course a bad thing per se.
För det andra: I anslagen till miljön ser vi att man fäst ofantligt stor vikt vid vattenförsörjning och avloppsrening, vilket förvisso inte är dåligt.