EN

tack {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Commissioner, I would like to take a slightly different tack.
Jag skulle vilja slå in på en lite annorlunda kurs.
Let me just take a slightly different tack to that pursued by a number of the previous speakers.
Låt mig ta en något annorlunda kurs än den som tagits av en rad föregående talare.
The European Union followed a similar tack.
EU följde en liknande kurs.
There is no desire to make joint decisions, but this is vital if we are to be able to change tack.
Ändå är det en förutsättning för att vi skall kunna ändra riktning.
Finally, in order to make a change of tack possible, we as politicians must shoulder our responsibility.
Det betänkande vi har framför oss utgör ett antal sunda steg i den riktningen, steg som inom en nära framtid måste byggas ut.
We cannot just fall in with whoever happens to be in power in America at the time, with the Clinton administration taking one tack and the Bush administration taking another.
Vi kan inte bara foga oss efter vem som helst som råkar ha makten i Förenta staterna vid en viss tidpunkt, där Clintonadministrationen går i en riktning och Bushadministrationen i en annan.
We are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
Vi byter taktik och främjar ökad samordning som ett grundläggande förebyggande redskap.
Will you eventually change tack in order to address the problems?
Kommer ni att byta taktik för att åtgärda problemen?
Mr President-in-Office, President of the Commission, change your tack!
Ändra er taktik!
tack (även: pin, see, stick, style, tintack)
With our help, the Commission would like to change tack.
Kommissionen vill tillsammans med oss införa ett nytt tillvägagångssätt.
What he wants to achieve requires a complete change of tack and what he proposes will lead to further regression.
Det han vill uppnå kräver ett helt annat tillvägagångssätt, och det han föreslår kommer att leda till en ytterligare tillbakagång.
tack (även: bolt, nail, spike)
tack (även: tintack)
tack (även: poster putty)
volume_up
häftmassa {utr.}
2. sjöfart
3. "corner of sail", sjöfart
SV

tack {interjektion}

volume_up
Tack för att ni kom, tack för att ni är med oss och tack till alla kolleger.
Thank you for coming, thank you for being with us and thank you to the Members.
Tack, herr ordförande, och tack kommissionsledamoten för ert anförande.
Thank you, Mr President, and thank you, Commissioner, for your statement.
Tack herr kommissionsledamot, och tack för att ni svarade på den sista frågan.
Thank you, Commissioner, and thank you for dealing with that last question.

Användningsexempel för "tack" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr President, let me change tack and bring to your attention some real-life facts.
(EN) Herr talman! Låt mig byta spår och uppmärksamma er på ett antal verkliga fakta.
EnglishMadam President, I should like to change the subject and get us off this tack.
Fru talman! Jag skulle vilja ändra stämning lite och tala om ett annat ämne.
EnglishWe are changing tack and promoting enhanced coordination as a basic preventive tool.
Vi byter taktik och främjar ökad samordning som ett grundläggande förebyggande redskap.
EnglishMr President-in-Office, President of the Commission, change your tack!
Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionsordförande! Ändra er taktik!
EnglishClick the thumb tack icon at the edge of the data source view if it covers the first label.
Klicka på nålsymbolen i kanten av datakällvyn om den täcker den första etiketten.
EnglishLet me just take a slightly different tack to that pursued by a number of the previous speakers.
Låt mig ta en något annorlunda kurs än den som tagits av en rad föregående talare.
EnglishI am concerned that people change tack so quickly in the second reading.
Jag är bekymrad över att man i det andra lägret så snabbt bytte fot.
EnglishCommissioner, I would like to take a slightly different tack.
Samtidigt är Europeiska unionen inte längre densamma som den var för 40 år sedan.
EnglishWe cannot merely tack a social chapter on to neo-liberal economic policy.
Man får inte nöja sig med att förse den nyliberala ekonomiska politiken med ett socialt avsnitt.
EnglishIs that the same kid that put the tack...... underneath his teacher's chair last year?
Är det samma kille som satte ett häftstift på sin lärares stol?
EnglishAttempts will be made to tack on to every investment treaty the full Green agenda.
I samband med varje handelsavtal kommer de gröna försöka att få igenom hela sin politiska dagordning.
EnglishFinally, in order to make a change of tack possible, we as politicians must shoulder our responsibility.
Till sist måste vi politiker axla vårt ansvar för att möjliggöra en kursändring.
EnglishCommissioner, I would like to take a slightly different tack.
Fru kommissionsledamot! Jag skulle vilja slå in på en lite annorlunda kurs.
EnglishA dream that I simply want to tack on to this specific programme?
En dröm som jag bara skulle vilja fästa vid detta särskilda program?
EnglishYou also promised to change tack as regards debt collection.
Ni lovade också att hantera infordringen av skulder på ett annat sätt.
EnglishThere is no desire to make joint decisions, but this is vital if we are to be able to change tack.
Ändå är det en förutsättning för att vi skall kunna ändra riktning.
EnglishWith our help, the Commission would like to change tack.
Kommissionen vill tillsammans med oss införa ett nytt tillvägagångssätt.
EnglishThe current crisis which the car industry is facing also offers opportunities to completely change tack.
Den kris som bilindustrin upplever för närvarande ger också möjligheter att lägga om kursen helt.
EnglishWill you eventually change tack in order to address the problems?
Kommer ni att byta taktik för att åtgärda problemen?
EnglishI take this, however, from a slightly different tack.
Jag anlägger dock ett något annorlunda perspektiv på frågan.