"Syrian" - Svensk översättning

EN

"Syrian" på svenska

volume_up
Syrian {substantiv}
SV
SV

"syrian" på engelska

EN

EN Syrian
volume_up
{substantiv}

1. geografi: "a person from syria"

Syrian
volume_up
syrian {utr.}

Användningsexempel för "Syrian" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must monitor individual cases and increase our involvement with Syrian partners.
Vi måste bevaka enskilda fall och öka vår interaktion med våra syriska partner.
EnglishThere are 14 000 Syrian soldiers stationed there, which is 14 000 too many.
Det finns 14 000 syriska soldater stationerade där, och det är 14 000 för många.
EnglishOf course, we have also raised individual cases directly with the Syrian Government.
Självklart har vi också tagit upp enskilda fall direkt med den syriska regeringen.
EnglishNor are things clear with regard to the deeply entrenched Syrian presence in Lebanon.
Det finns heller ingen klarhet över Syriens djupt inrotade närvaro i Libanon.
EnglishHow does the Council assess the persistent Syrian presence in Lebanon?
Vilken bedömning gör rådet angående den fortsatta syriska närvaron i Libanon?
EnglishThat is why I welcome the recent statement by Syrian President Bashar al-Assad.
Det är därför jag välkomnar det senaste uttalandet av Syriens president Bashar al-Assad.
EnglishHowever, the bottom line is that there are still 15 000 Syrian troops in Lebanon.
Det viktigaste är emellertid att det fortfarande finns 15 000 syriska soldater i Libanon.
EnglishTheir number includes several Syrian parliamentarians we consider to be our colleagues.
Bland dessa finns flera syriska parlamentariker som vi betraktar som våra kolleger.
EnglishFrom a Syrian point of view, therefore, nothing more can be done to release the prisoners.
– Därmed är omröstningen avslutad, och vi går nu vidare till röstförklaringarna.
EnglishThe resumption of the Syrian and Lebanese problem is an important factor.
Återupptagandet av det syriska och libanesiska problemet är en viktig detalj.
EnglishOur task is to establish, through the Agreement, a Syrian road map towards transition.
Vår uppgift är att med avtalets hjälp inrätta en syrisk färdplan för övergångsprocessen.
EnglishFrom a Syrian point of view, therefore, nothing more can be done to release the prisoners.
Från syrisk synpunkt kan därför ingenting mer göras för att frige fångarna.
EnglishThe withdrawal of the Syrian forces, as agreed, is a first positive step.
Tillbakadragandet av de syriska trupperna är, som överenskommet, ett första positivt steg.
EnglishThere are 14 000 Syrian soldiers stationed there, which is 14 000 too many.
Vi får inte spela de som försöker destabilisera Libanon i händerna.
EnglishIt is true that the Syrian part of Hamas has a great responsibility here.
Det är sant att den syriska delen av Hamas har ett stort ansvar här.
EnglishWe have been told that the Syrian president Hafez-el-Assad is to arrive in France in July.
Man har meddelat att den syriske presidenten Hafez el-Assad kommer till Frankrike i juli.
EnglishWe all know what the answer to that is, so the Syrian troops must be swiftly withdrawn.
Vi vet alla vad svaret på det är, och således måste de syriska trupperna snabbt dra sig tillbaka.
EnglishWe must insist that the Syrian authorities release those who are being illegally held.
De omständigheter under vilka fångarna hålls måste förändras.
EnglishThe EU has already expressed its concerns to the Syrian authorities.
EU har redan framfört sina farhågor till de syriska myndigheterna.
EnglishThe Syrian security services in Lebanon should also be withdrawn.
De syriska säkerhetstjänsterna i Libanon bör också dras tillbaka.