"surfeit" - Svensk översättning

EN

"surfeit" på svenska

volume_up
surfeit {substantiv}

EN surfeit
volume_up
{substantiv}

We must reduce the risk of disguised advertising and, where necessary, the risk of a surfeit of uncontrolled and misleading information.
Vi måste minska risken för förklädd reklam och risken för ett överflöd av okontrollerad och vilseledande reklam.

Synonymer (engelska) till "surfeit":

surfeit

Användningsexempel för "surfeit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is my opinion that this measure is suffering from a surfeit of rules.
Men när det finns för många regler så tror jag att frihet blir det samma som förvirring.
EnglishThere is starting to be a surfeit of half-baked intergovernmental conferences.
Det börjar gå inflation i halvfärdiga regeringskonferenser.
EnglishThere is a lack of democratic control, a lack of legal control, a lack of solidarity and a surfeit of hypocrisy.
Det saknas demokratisk kontroll, rättslig kontroll, solidaritet och den finns hyckleri.
EnglishHis surfeit of knowledge, though, means that his trains of thought travel by such circuitous routes that the actual message is lost.
Men eftersom han vet så mycket är hans tankegångar så många och så komplicerade att det egentliga budskapet går förlorat.
EnglishSo although we must get to the roots of the present problem, it clearly makes no sense to indulge in a surfeit of retrospection and soul-searching.
Därför är det ingen idé att ägna för mycket tid åt navelskådning och tillbakablickar, trots att vi har en hel del att ta igen.
EnglishCommissioner, the Union is often criticised for a surfeit of regulations, but it seems to me that it lacks a particularly important one.
Europeiska unionen kritiseras ofta för ett övermått av förordningar, men jag tycker det verkar som om det saknas en särskilt viktig förordning.
EnglishI have a feeling that at every summit there is a surfeit of wish lists and a lack of clear commitments and objectives being laid down for implementation.
Jag har en känsla av att det vid varje toppmöte finns ett en uppsjö av önskelistor och en brist på tydliga åtaganden och målsättningar som man beslutar att genomföra.
EnglishThis surfeit of aircraft inevitably goes hand in hand with delays in air traffic, causing frustration for passengers, for companies, for business and for tourism.
Denna överbelastning av luftrummet leder ofrånkomligen till en förvärrad situation när det gäller luftfartstrafiken, vilken medför negativa konsekvenser för passagerare, företag, handel och turism.