"surcharge" - Svensk översättning

EN

"surcharge" på svenska

volume_up
surcharge {substantiv}

EN surcharge
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

surcharge (även: additional fee)
There is talk of a special fund created from a surcharge on air tickets, and also of bankruptcy insurance.
Det talas om en särskild fond som skulle skapas genom en tilläggsavgift på flygbiljetter.
We have to make this quite plain and, in addition, there are proposals such as applying a 2 % surcharge so as to be able to restructure the industry.
Vi måste säga dem detta tydligt, och dessutom finns det förslag som tillämpningen av två procents tilläggsavgift för att kunna omvandla industrin.
We have to make this quite plain and, in addition, there are proposals such as applying a 2% surcharge so as to be able to restructure the industry.
Vi måste säga dem detta tydligt, och dessutom finns det förslag som tillämpningen av två procents tilläggsavgift för att kunna omvandla industrin.
surcharge (även: redemption price)

2. näringsliv

surcharge
No one would think, of course, of banning the use of digital cameras or of placing a social surcharge on the price of those cameras.
Ingen skulle naturligtvis komma på tanken att förbjuda användningen av digitalkameror eller att lägga en social extraavgift på priset för dessa kameror.

Synonymer (engelska) till "surcharge":

surcharge

Användningsexempel för "surcharge" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEver since the government raised the price of oil, it has raised the consumer's bill by imposing a surcharge.
Ända sedan regeringen höjde oljepriset har den ökat konsumenternas kostnader genom att lägga på tilläggsavgifter.
EnglishNor is there even any guarantee that users will not be faced with a surcharge to cover those measures.
Inte heller finns det någon garanti för att användarna inte kommer att drabbas av en överdebitering för att täcka dessa åtgärder.
EnglishYou are aware that some countries have already decided to operate a levy or to impose a surcharge on air tickets.
Ni är medveten om att en del länder redan har beslutat att införa avgifter eller lägga på extraavgifter på flygbiljetter.
EnglishThis surcharge should be payable by those who change the rules of the game and who would like to impose a new mode of consumption.
Denna extra kostnad skall läggas på dem som ändrar spelreglerna och skulle vilja införa ett nytt konsumtionssätt.
EnglishFinally, card payments can also be subject to a surcharge at the point of sale or to an additional withdrawal fee at privately-owned ATMs.
Slutligen kan det även finnas en extra transaktionsavgift eller en ytterligare uttagsavgift i privatägda bankomater.
EnglishSo much so that, in order to maintain stocks on the European market, a 15 ECU per tonne surcharge is being levied on exports.
Nivån är så låg att man t.o.m. har återinrättat en skatt på 15 ecu per exporterat ton för att kunna trygga försörjningen av den europeiska marknaden.
EnglishA surcharge on the aircraft rates which have taken a nose dive over the last few years due to competition can cover the dramatic upsurge in insurance premiums.
En ökning av de under de senaste åren kraftigt minskade flygpriserna kan täcka de kraftigt höjda försäkringspremierna.
EnglishContract CIRR is applied for if one wishes to have the rate prevailing on the date of signing of the commercial contract (no surcharge of 0.2 percentage units).
Kontrakts-CIRR väljer man om man vill ha den ränta som kommer att gälla på köpeavtalsdagen (ingen ökning med 0,2 procentenheter).
EnglishIt should end in transparent charging practices and ensure that companies can no longer surcharge consumers when using credit cards.
Man bör komma fram till öppna betalningsmetoder och se till att företag inte längre kan ta ut för höga avgifter från konsumenterna när de betalar med kreditkort.
EnglishThe Contract CIRR is chosen if one wishes to have the rate prevailing at the date of signing of the commercial contract (without a surcharge of 0,2 percentage units).
Kontrakts-CIRR väljer man om man vill ha den ränta som kommer att gälla på köpeavtalsdagen (ingen ökning med 0,2 procentenheter).
EnglishThis concern must be reflected in whatever approach is adopted, be it via a European premium policy or an extra surcharge for consumers.
Den oron måste klargöras i vilket angreppssätt som än väljs, antingen via en europeisk bidragspolitik eller genom till exempel extra avgifter för konsumenterna.
EnglishWith regard to the receipt of airport taxes, one way of receiving these compensatory rights, would be to impose a surcharge on airport taxes.
När det gäller begreppet flygplatsavgifter, skulle ett sätt att få tillgång till dessa kompenserande rättigheter vara att fastställa en överbelastning av flygplatsavgifterna.
EnglishTo this end, we have included the possibility that in addition to the surcharge applied in mountainous regions, an external charge can be added in the case of Euro 0, 1, 2 and 3 vehicles.
Därför har vi inkluderat möjligheten att utöver tilläggsavgiften i bergsområden ta ut en extern avgift på Euro 0-, Euro 1- och Euro 2-fordon.
EnglishOne particularly positive feature for Austria is the fact that the external costs and the so-called Alpine surcharge (a higher toll in Alpine regions) will probably not be offset.
Ett inslag som är särskilt positivt för Österrike är att de externa kostnaderna och den s.k. alpina avgiften (en högre vägtull i Alpregionen) förmodligen inte kommer att räknas av.