"superhuman" - Svensk översättning

EN

"superhuman" på svenska

EN superhuman
volume_up
{adjektiv}

superhuman
Mr López Garrido's presence in this House to talk about all matters is almost superhuman.
Diego López Garridos närvaro här i kammaren för att diskutera alla frågor är nästan övermänsklig.
That is what the US administration must do, even if it seemingly involves a superhuman effort.
Det är vad den amerikanska administrationen måste göra, även om detta tydligen innebär en övermänsklig ansträngning för dem.
Mrs Miguélez, after these 400 amendments, made a superhuman effort to present some new compromises.
Miguélez gjorde efter dessa 400 ändringsförslag en nästan övermänsklig ansträngning för att lägga fram nya kompromisser.

Användningsexempel för "superhuman" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn addition, w e will ask for a superhuman effort to contribute to supplementary pension schemes.
Vi kräver enorma ytterligare ansträngningar i form av tilläggsinbetalningar.
EnglishMy remaining four senses functioned with superhuman sharpness.
Mina återstående fyra sinnen fungerade med övernaturlig skärpa.
EnglishThey say Andre would eat a victim's heart while it was still beating to give him superhuman strength.
Det sägs att han åt sina fienders hjärta medan det fortfarande slog...... bara för att få övernaturliga krafter.
EnglishI am myself from an affected area in Lower Austria and have personal experience of their superhuman efforts.
Jag kommer från den drabbade regionen i Niederösterreich och har upplevt dessa övermänskliga prestationer.
EnglishThe same applies to the motivation of the European people, especially in times of crisis, to praise those who make a superhuman effort.
På samma sätt är européerna beredda att, särskilt i kristid, belöna ansträngningar som går utöver det vanliga.
EnglishThis superhuman help is still essential, particularly as we are on the threshold of achieving an historical breakthrough in the West.
Denna övermänskliga hjälp förblir oumbärlig, i synnerhet nu när vi står på tröskeln till läkandet av den historiska brytningen i västerlandet.
EnglishI share Baroness Nicholson's fear that the often superhuman efforts by the governments will not be met by flexibility from our side.
Jag delar Baroness Nicholsons oro över att regeringarnas ofta övermänskliga ansträngningar inte kommer att mötas av flexibilitet från vår sida.
EnglishSuccessive governments in Romania and Bulgaria have made superhuman efforts to comply with the advice and recommendations of the European Union.
Efterföljande regeringar i Rumänien och Bulgarien har gjort oerhörda ansträngningar för att efterleva Europeiska unionens råd och rekommendationer.
EnglishI want you now to imagine a wearable robot that gives you superhuman abilities, or another one that takes wheelchair users up standing and walking again.
Jag vill att ni föreställer er en robot man kan bära på sig som ger övermänskliga förmågor, eller en annan som gör att rullstolsbundna kan stå och gå igen.