"superfluous" - Svensk översättning

EN

"superfluous" på svenska

EN superfluous
volume_up
{adjektiv}

superfluous (även: needless, plenteous, plentiful, redundant)
This political ambition is not superfluous; it is not for appearances' sake.
Denna politiska ambition är inte överflödig, den är inte bara för syns skull.
Any restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
Varje regel av inskränkande natur är i våra ögon en överflödig byråkratisk hämsko.
But nor do we need to have Parliament working on a superfluous white paper.
Men i så fall behöver inte heller parlamentet sysselsättas med en överflödig vitbok.

Användningsexempel för "superfluous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOn behalf of my Group, I would say that this question was somewhat superfluous.
Jag tycker alltså, å min partigrupps vägnar, att den här frågan var litet onödig.
EnglishProposed Amendments Nos 45 and 46 are therefore superfluous for technical reasons.
Därför är ändringsförslag 45 och 46 överflödiga, enbart av lagtekniska grunder.
EnglishI shall say one more thing: as far as I am concerned, food is not superfluous junk.
Jag vill säga en sak till: Livsmedel är för mig inte något överflödigt skräp.
EnglishThere are two very basic problems with these superfluous special directives.
Det finns två helt och hållet grundläggande problem med dessa överflödiga särdirektiv.
EnglishI cannot accept the second part of this amendment as it is in fact superfluous.
Jag kan inte godta den andra delen av detta ändringsförslag då det faktiskt är överflödigt.
EnglishThe end of the confrontation between the two blocs had rendered NATO superfluous.
När blockkonfrontationen upphörde hade också Nato blivit överflödigt.
EnglishThe Commission’s present proposal is therefore both technically incorrect and superfluous.
Kommissionens nuvarande förslag är därför både tekniskt inkorrekt och överflödigt.
EnglishAmendment No 35 is covered by Amendment No 39 and is therefore superfluous.
Ändringsförslag 35 täcks av ändringsförslag 39 och är därmed överflödigt.
EnglishIt would be superfluous for me to repeat here the reasons that led to my vote of approval.
Det vore överflödigt att här upprepa orsakerna till att jag röstade för betänkandet.
EnglishIt is also superfluous, for there is no distortion within the internal market.
Det är onödigt, för det finns ingen störning på den inre marknaden.
EnglishI consider this motion for a resolution to be superfluous and even counterproductive.
Jag anser att detta resolutionsförslag är överflödigt och till och med motverkar sitt syfte.
EnglishIt may well be that some of them - perhaps even many of them - are superfluous.
Det kan mycket väl vara så att en del av dem - kanske till och med många av dem - är överflödiga.
EnglishIt may well be that some of them – perhaps even many of them – are superfluous.
Det kan mycket väl vara så att en del av dem – kanske till och med många av dem – är överflödiga.
EnglishIt is likely that one of these will be genuine and the others superfluous.
Det är troligt att ett av dessa är äkta och de andra är överflödiga.
EnglishThis conciliation process would be superfluous if we clarified matters beforehand.
Detta förlikningsförfarande skulle kunna vara överflödigt, om vi dessförinnan sörjer för klarhet.
EnglishThis does not however make the work on the Corbett report superfluous; quite the opposite.
Detta gör dock inte arbetet i Corbetts betänkande överflödigt, tvärtom.
EnglishAmendments Nos 4, 54, 57 and 68 are superfluous to this proposal.
Ändringsförslagen 4, 54, 57 och 68 är överflödiga i det aktuella förslaget.
EnglishIt seems almost superfluous to say that we need to increase the quantity and quality of aid.
Det känns nästan överflödigt att säga att vi måste öka biståndets kvantitet och kvalitet.
EnglishThis is no excuse for doing things which are actually superfluous.
Det finns ingen ursäkt för att göra sådant som egentligen är överflödigt.
EnglishThe Port Services Directive constitutes an example of superfluous EU legislation.
Så fungerar det också i de företag som Europas hamnar utgör.