EN super
volume_up
{adjektiv}

super (även: smashing)
volume_up
toppen {adj.} [vard.]
super (även: neat)
super
volume_up
juste {adj.}
super (även: great)
volume_up
schyst {adj.}
super
volume_up
hög- {adj.}

Synonymer (engelska) till "super":

super

Synonymer (svenska) till "super":

super
supa

Användningsexempel för "super" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTo create'super parties ' by allocating money from above is democratically unnatural.
Att skapa " superpartier " genom pengar uppifrån är demokratiskt onaturligt.
EnglishWhen I first saw his picture, I thought that these superpowers came from his super collar.
När jag först såg bilden tänkte jag att superkrafterna kom från hans superkrage.
EnglishTo create 'super parties' by allocating money from above is democratically unnatural.
Att skapa " superpartier" genom pengar uppifrån är demokratiskt onaturligt.
EnglishWe do not want this super-state; we do not want this imposed federalism.
Vi vill inte ha denna superstat; vi vill inte ha denna påtvingade federalism.
EnglishI am by no means opposed to Eurojust, but it must not turn into a 'super-institution'.
Jag är ingen motståndare till Eurojust, men Eurojust får inte bli en ”supermyndighet”.
EnglishMake no mistake: we are not going to create a super, centralised database.
Men ni kan känna er säkra på att vi inte kommer att skapa en centraliserad superdatabas.
EnglishSuper- and subscripts can be attached to most unary and binary operators.
De flesta enställiga och binära operatorer kan förses med upphöjda och nedsänkta index.
EnglishUntil the Treaty of Amsterdam in 1997, Europe was an intergovernmental super-syndicate.
Fram till Amsterdamfördraget 1997 var Europa en gigantisk mellanstatlig intresseförening.
EnglishThere was no need to create super-systems, and this is clearly spelled out in the amendments.
Det behövdes inga supersystem, och detta utsägs tydligt i ändringsförslagen.
EnglishThey rejected the European Super-State, which is aimed at destroying the nations of Europe.
De förkastade den europeiska superstaten, vars syfte är att förstöra Europas nationer.
EnglishFirstly, in my view, the implementation of the super levy at this time would be inappropriate.
För det första anser jag att det vore olämpligt att införa tilläggsavgiften just nu.
EnglishMr Blair, Mr Chirac and Mr Schroeder are proposing a super-minister.
Tony Blair, Jacques Chirac och Gerhard Schröder föreslår en superminister.
EnglishLet us not allow this body to become a European super-regulator.
Låt oss inte tillåta att detta organ blir en europeisk övertillsynsmyndighet.
EnglishI have one quick point on what the Commissioner said this morning about the super levy.
Jag vill kort kommentera det som kommissionsledamoten sade om tilläggsavgiften i förmiddags.
EnglishA European 'super-Commissioner' for economic affairs is not the answer.
En europeisk ”superkommissionär” för ekonomiska frågor är inte svaret.
EnglishThe super majority of 95 % must be abolished for all important decisions.
Röstövervikten på 95 procent måste slopas för alla viktiga beslut.
EnglishThe super majority of 95% must be abolished for all important decisions.
Röstövervikten på 95 procent måste slopas för alla viktiga beslut.
EnglishOur European super-agency on human rights is the European Court of Human Rights.
Vårt europeiska superorgan för mänskliga rättigheter är Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.
EnglishOr is it instead an almost final stage of building the European super-State?
Skulle inte varierande geometri vara en mer passande lösning?
EnglishOr is it instead an almost final stage of building the European super-State?
Eller är det i stället ett i det närmaste sista steg mot uppbyggnaden av den europeiska superstaten?