EN

summons {substantiv}

volume_up
1. allmänt
However, for the last 13 years, Dow Chemicals – the American owners of the Union Carbide factory – have ignored a summons to face charges of culpable homicide in the Indian courts.
Trots detta har Dow Chemicals – de amerikanska ägarna till Union Carbide-fabriken – i 13 år ignorerat en kallelse att försvara sig mot mordanklagelserna vid de indiska domstolarna.
summons (även: appeal)
2. juridik
summons (även: process)
delge någon en stämning

Användningsexempel för "summons" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr President, I have wanted for a long time to comment on the bell which summons us to meetings.
Herr talman! Jag har länge haft lust att kommentera klockan som vi kallas till möte med.
EnglishHe will be summoned before the court and if he does not obey this summons he will be arrested if he ever enters the territory of the Federal Republic of Germany again.
Inställer han sig inte till rättegången kommer han vid framtida inresa till Tyskland att häktas.
Englishto serve somebody with a summons
EnglishPoint eight: some people see the incapacity and the mistakes of the Commission as an opportunity and a summons to weaken the Commission and even the EU.
Punkt åtta: Somliga anser sig vara tvungna att utnyttja kommissionens oförmåga och fel till att försvaga kommissionen, ja till och med EU.
EnglishIf this House believes that this or that country can be induced to make progress by threatening it with a court summons, then it is, in my view, making a mistake.
Om kammaren anser att man kan förmå vilket land som helst att göra framsteg genom att hota att stämma det så anser jag att kammaren har fel.
EnglishWhen Parliament summons you, your presence before it takes precedence over all other commitments you may have made, and that is important, for it is to Parliament that you are responsible.
När parlamentet kallar går er närvaro här före alla andra åtaganden som ni kan ha, och det är viktigt, för ni är ansvariga gentemot parlamentet.
EnglishHowever, for the last 13 years, Dow Chemicals – the American owners of the Union Carbide factory – have ignored a summons to face charges of culpable homicide in the Indian courts.
Trots detta har Dow Chemicals – de amerikanska ägarna till Union Carbide-fabriken – i 13 år ignorerat en kallelse att försvara sig mot mordanklagelserna vid de indiska domstolarna.
EnglishIt is unthinkable that someone should be given this kind of sentence for that, and we expect the Turkish authorities to make every effort to summons the person who carried out the attack on Birdal.
Det är obegripligt att någon kan få en sådan dom för detta, och vi förväntar oss också av de turkiska myndigheterna att de gör allt för att ställa dem som utfört attentatet mot Birdal inför rätta.

Synonymer (engelska) till "summons":

summons
summoning
English