"subject matter" - Svensk översättning

EN

"subject matter" på svenska

SV

EN subject matter
volume_up
{substantiv}

subject matter (även: body, element, material, matter)
volume_up
ämne {neut.}
I would like to congratulate Mrs Iotova for the subject matter dealt with by this report.
Jag vill gratulera Iliana Malinova Iotova till det ämne som avhandlas i betänkandet.
The subject matter of this Green Paper is very important, as well as being deeply worrisome.
Den här grönboken handlar om ett viktigt och djupt oroande ämne.
She has produced an excellent report, dealing with the subject matter under discussion most diligently.
Hon har gjort ett utmärkt betänkande, där hon behandlar det ämne som nu diskuteras allra flitigast.

Synonymer (engelska) till "subject matter":

subject matter

Användningsexempel för "subject matter" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOn the contrary, the subject matter itself is viewed in a banal and casual way.
Tvärtom får detta sakfrågan att uppfattas på ett banalt och oseriöst sätt.
EnglishIt is a specialised, detailed report, but that is in the nature of the subject matter.
Det är ett specialiserat och detaljerat betänkande, men det ligger i ämnets natur.
EnglishSubject Matter Mathematical Statistics with special emphasis on Industrial Statistics
Subject Matter Mathematical Statistics with special emphasis on Industrial Statistics
EnglishThe subject matter of this report is animal welfare and animal transport in particular.
Ämnet i detta betänkande är djurens välfärd, och i synnerhet djurtransporter.
EnglishMr President, I know my place, and we can therefore make a start on this subject matter.
(NL) Herr talman! Jag känner min plats och vi börjar alltså med det här ämnet.
EnglishI have a feeling that this type of subject matter is right up her street.
Jag har fått intryck av att ämnen av den här sorten passar henne som hand i handske.
EnglishSubject matter: Mathematics Date and place: Tuesday, June 7, 2011, at.
Ämnesområde: Matematik/Mathematics Tid och plats: Tisdag den 7 juni 2011, kl.
EnglishSubject matter: Materials Mechanics Time and place: Friday, June 10, 2011, at.
Ämnesområde: Materialmekanik/Material Mechanics Tid och plats: Fredag den 10 juni 2011, kl.
EnglishI believe that this is justified given the non-contradictory nature of its subject matter.
Jag anser att det är berättigat med tanke på frågans okontroversiella art.
EnglishThe social dimensions of globalisation constitute the subject matter of this report.
Ämnet för detta betänkande är globaliseringens sociala dimensioner.
English   As the following questions deal with the same subject matter, they will be taken together:
   –Eftersom följande frågor handlar om samma sak kommer de att behandlas tillsammans:
EnglishIf you have questions in the subject matter or comments about Portal?
Har du frågor i ett enskilt ärende eller kommentarer angående portalen?
EnglishMr President, I want to raise a different matter - the subject of Zimbabwe.
Herr talman! Jag vill ta upp en annan fråga - nämligen Zimbabwe.
EnglishSecondly, we think Parliament's involvement should be a function of the subject matter.
För det andra menar vi att parlamentets deltagande bör överensstämma med ämnet det handlar om.
EnglishIn this instance, though, the subject matter has to be seen in a more nuanced light.
I detta fall måste man dock se saken i ett mer nyanserat ljus.
EnglishI myself come from a country where a number of rules on this subject matter are already in place.
Jag kommer själv från ett land där det redan finns ett antal regler för det här ämnet.
EnglishThis makes it possible for the subject matter to reach a wider audience.
Tack vare detta har ämnet en möjlighet att nå en bredare publik.
EnglishSubject matter: Solid Mechanics Thursday, November 3, 2011 at 10:00 am
Ämnesområde: Hållfasthetslära Torsdag den 3 november 2011 kl 10.00
EnglishSubject matter: Energy Engineering Tuesday, June 14, 2011, at.
Ämnesområde: Energiteknik/Energy Engineering Tisdag den 14 juni 2011, kl.
EnglishThis applies not only to the formal cooperation with Parliament but to the subject matter also.
Det gäller både för det formella samarbetet med parlamentet och i sak.