"storm" - Svensk översättning

EN

"storm" på svenska

volume_up
storm {substantiv}
SV
SV

"storm" på engelska

EN storm
volume_up
{substantiv}

storm (även: barrage, blow, gale, hail)
volume_up
storm {utr.}
In fact, we could describe it as a seismic storm, which is still affecting Turkey.
I själva verket rörde det sig om en seismisk storm, som fortfarande drabbar Turkiet.
That was Exercise Atlantic Storm, which was devoted to bioterrorism.
Det var övningen Atlantic Storm som gällde bioterrorism.
You are sowing an anti-grass roots storm and you will reap a grass-roots hurricane.
Ni sår vind åt folket men ni kommer att skörda storm från arbetstagarna och folket.
storm
volume_up
oväder {neut.}
Coastal floods due to storms, together with the increase of sea levels, might pose more risks from floods in coastal areas.
Kustöversvämningar på grund av oväder, i förening med stigande havsnivåer, kan leda till en ökad översvämningsrisk i kustområdena.
storm (även: thunderstorm)
Mr President, dark clouds are gathering over the Atlantic and they are storm clouds.
Stora moln tornar upp sig över Atlanten, och de är tyngda av åskväder.

Synonymer (engelska) till "storm":

storm

Synonymer (svenska) till "storm":

storm

Användningsexempel för "storm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishStorm Klaus caused devastation, in particular to the country's infrastructure.
Stormen Klaus orsakade förödelse, i synnerhet i fråga om landets infrastruktur.
EnglishThe next item is the Commission statement on the effects of storm Xynthia in Europe.
Nästa punkt är kommissionens uttalande om följderna av stormen Xynthia i Europa.
EnglishWe all remember storm Xynthia, which devastated the Vendée coast nearly a year ago.
Vi minns alla stormen Xynthia, som ödelade Vendéekusten för snart ett år sedan.
EnglishOther regions in Europe have been equally devastated by the impact of storm Xynthia.
På samma sätt har också andra regioner i Europa förstörts av stormen Xynthia.
EnglishIn Sweden, we had a very long power failure after the big storm last winter.
I Sverige har vi haft ett mycket långt strömavbrott efter den stora stormen i vintras.
EnglishJust as we were slow to react to the economic storm, but that is another story.
Vi var lika långsamma att reagera på den ekonomiska stormen, men det är en annan historia.
EnglishOn 27 and 28 February, the violent storm Xynthia battered several French regions.
Den 27 och 28 februari slog den våldsamma stormen Xynthia till mot flera franska regioner.
EnglishYou encountered a storm and weathered it without the help of the Commission.
Ni har drabbats av stormen och ni har klarat er utan kommissionens hjälp.
EnglishWhile the storm rages, we need to be able to look to the future more determinedly.
Medan stormen rasar måste vi kunna ha en mer bestämd syn på framtiden.
EnglishThe dramatic consequences of the 'Klaus' storm in Southern Europe (debate)
De dramatiska konsekvenserna av stormen ”Klaus” i södra Europa (debatt)
EnglishDenmark's success at the Copenhagen Summit would then merely be the calm before the storm.
Då blir Danmarks succé vid toppmötet i Köpenhamn bara lugnet före stormen.
EnglishWe remember that the storm trapped four vessels and caused the death of eight sailors.
Vi minns att stormen tog fyra fartyg och orsakade åtta sjömäns liv.
EnglishFrance to mobilise the fund with regard to a disaster caused by storm Xynthia.
Frankrike om att ta fonden i anspråk till följd av en katastrof som orsakades av stormen Xynthia.
EnglishI was actually at my home in Toulouse, ladies and gentlemen, when the storm struck.
Jag var faktiskt i mitt hem i Toulouse när stormen slog till.
EnglishThe second, which was on an unprecedented scale, was the storm of 27 December 1999.
Den andra, som var av en omfattning av aldrig tidigare skådat slag, var stormen den 27 december 1999.
EnglishThe storm was exceptionally intense; it caused devastating floods along the French coast.
Stormen var exceptionellt kraftig och orsakade förödande översvämningar längs den franska kusten.
EnglishThe Klaus storm blew across south-west Europe on 23 - 25 January and caused significant damage.
Stormen Klaus svepte över sydvästra Europa den 23-25 januari och orsakade omfattande skador.
EnglishThis storm also isolated several regions in Spain, particularly in the Canary Islands and Andalusia.
Stormen isolerade även flera regioner i Spanien, framför allt Kanarieöarna och Andalusien.
English'Man's habitual shortcoming is not to anticipate the storm during fine weather', said Machiavelli.
”Människans vanliga brist är att inte förutse ovädret när det är fint väder”, sa Machiavelli.
EnglishHowever, we cannot allow this result to distract us from the many storm clouds gathering overhead.
Ändå får inte detta resultat göra att vi på något sätt glömmer de många hot som lurar på den.