"starvation" - Svensk översättning

EN

"starvation" på svenska

volume_up
starvation {substantiv}
SV

EN starvation
volume_up
{substantiv}

starvation (även: famine)
volume_up
svält {utr.}
Most deaths occurred after horrific acts of torture, massacre and starvation.
De flesta dödsfallen inträffade efter fruktansvärd tortyr, massakrer och svält.
When you end that count, 80 people in the world will have died of starvation.
När ni har kommit till tio kommer 80 personer i världen att ha dött av svält.
. - (SV) It is important that we combat and alleviate starvation.
. - Det är viktigt att vi motverkar och lindrar svält.

Synonymer (engelska) till "starvation":

starvation

Användningsexempel för "starvation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMadam President, by the time I sit down, 16 people will have died of starvation.
(EN) Fru talman! När jag har satt mig ned har sexton människor dött av svält.
EnglishFor the workers, however, there are starvation wages and permanent austerity.
För arbetarna är det emellertid svältlöner och ständiga åtstramningar som gäller.
EnglishTo see 400 000 people once again near starvation, it gets me, it gets everyone.
Därför berör det mig att se 400 000 människor hotas av svältdöden, men det berör alla.
English(PL) Madam President, today it is hard for us to imagine what mass starvation means.
(PL) Fru talman! Det är i dag svårt att föreställa sig vad massvält innebär.
EnglishHalf of the population will survive under foreign sustenance or will face starvation.
Halva befolkningen kommer att överleva på grund av stöd utifrån eller svälta ihjäl.
EnglishI couldn't understand the starvation, the destruction, the killing of innocent people.
Jag kunde inte förstå hungersnöden, förstörelsen, dödandet av oskyldiga människor.
EnglishOne hundred thousand families and twelve million cattle are on the brink of starvation.
Hundratusen familjer och tolv miljoner boskapsdjur riskerar att svälta ihjäl.
EnglishApproximately one billion people are in danger of dying from starvation or lack of water.
Ungefär en miljard människor löper risk att dö av svält eller brist på vatten.
EnglishClimatic conditions and natural disasters play but a marginal part in mass starvation.
Klimat och naturkatastrofer är bara marginella orsaker till de stora svältkatastroferna.
EnglishWe now know about countless innocent humans who were condemned to die slowly of starvation.
Numera vet vi att otaliga oskyldiga dömdes att dö en långsam svältdöd.
English. - (SV) It is important that we combat and alleviate starvation.
skriftlig. - Det är viktigt att vi motverkar och lindrar svält.
EnglishSome 7.2 million Zimbabweans, more than half the population, are living on the brink of starvation.
7,2 miljoner zimbabwier, mer än hälften av befolkningen, riskerar att dö av hunger.
EnglishBonuses for starvation wages and environmental pollution? That is ironic to say the least!
Premier för hungerlöner och miljöförstöring, det är mer än cyniskt!
EnglishThis may well destabilise the country, increase starvation and negate the progress made.
Det kan mycket väl destabilisera landet, öka svälten och omintetgöra de framsteg som har gjorts.
EnglishAccording to the UN, some 8.5 million people around the world die every year because of starvation.
Enligt FN dör ungefär 8,5 miljoner människor runt om i världen varje år på grund av svält.
EnglishIndeed, famine and death from starvation on a huge scale are being used as weapons of war in Sudan.
Mycket riktigt, herr talman, hungersnöd, hungersnöd i massiv skala som krigsvapen i Sudan.
EnglishI hope that several hundred thousand people in southern Sudan can now be saved from starvation.
Jag hoppas att några hundratusentals människor i södra Sudan nu kan räddas undan hungersnöden.
EnglishBaby girls also die through deliberate neglect and starvation.
Flickebarn dör också på grund av medveten vanvård eller utsvältning.
English. – Mr President, just a word of thanks, partly to prevent the Members from dying of starvation.
   . – Herr talman! Bara ett kort tack, bland annat för att inte ledamöterna skall dö av svält.
EnglishThis year, according to World Bank figures, 75 million more people will be victims of starvation.
Enligt Världsbankens uppgifter kommer ytterligare 75 miljoner människor att drabbas av svält i år.