"to speak for" - Svensk översättning

EN

"to speak for" på svenska

EN to speak for
volume_up
{verb}

to speak for (även: to book)
to speak for (även: to earmark, to engage, to reserve, to book)
Allow me now, Madam President, to speak on behalf of those of us who have reservations about this solution, that we shall express tomorrow through a constructive disagreement with the majority.
Fru ordförande, låt mig nu tala för dem som i stället vill reservera sig mot detta förslag, i morgon kommer vi att konstruktivt lägga fram våra meningsskiljaktigheter.
to speak for (även: to argue, to attest, to bespeak, to testify)
tala å någons vägnar
to speak for

Användningsexempel för "to speak for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI speak on behalf of myself and my 28 colleagues from the British Labour Party.
Jag talar på min och mina 28 kollegor från det brittiska arbetarpartiets vägnar.
EnglishWe should also speak out against the use of novel food ingredients in baby food.
Vi bör också kräva att novel food , nya livsmedel, inte får användas i barnmaten.
EnglishMr President, I indicated at the beginning that I wanted to speak on the Minutes.
Herr ordförande! Jag begärde ordet från början för att yttra mig om protokollet.
EnglishWe want to speak for women with one voice rather than join in a chorus of many.
Vi vill tala för kvinnor med en röst snarare än att stämma in i en kör av många.
EnglishMr President, I will speak rather more quickly and apologise to the interpreters.
Herr ordförande, jag talar lite snabbare och jag ber tolkarna om ursäkt för det.
EnglishOur Prime Minister has committed himself to coming back to speak to Parliament.
Vår premiärminister har åtagit sig att komma tillbaka och tala inför parlamentet.
EnglishI speak as the President of the Forum for Construction in the European Parliament.
Jag talar i egenskap av ordförande för [Forum för byggande i Europaparlamentet].
English(DE) Madam President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
(DE) Fru talman! Tack så mycket för att ni låter mig ta till orda igen helt kort.
EnglishThese figures speak for themselves and no politicians can or should deny them.
Dessa siffror talar för sig själva och inga politiker kan eller bör förneka dem.
EnglishMoreover, I have noticed that some people speak louder because they are weaker!
Jag har dessutom noterat att vissa människor talar högre för att de är svagare!
EnglishFive Members had already asked to speak and you had spoken on the previous report.
Fem ledamöter har redan begärt ordet och ni yttrade er om det förra betänkandet.
EnglishIs there a member who wishes to speak on behalf of this Group to propose this?
Vill någon kollega begära ordet för gruppens räkning och motivera denna begäran?
EnglishI am delighted about this and I am therefore only going to speak about this field.
Det gläder mig, och därför kommer jag att begränsa mitt inlägg till det området.
EnglishBefore we proceed to the vote, Mr Killilea wishes to speak on a point of order.
Innan vi kommer till omröstningen har Killilea anmält sig för en ordningsfråga.
English. - (SL) Thank you, Mr President, for allowing me to speak.
Rådets tjänstgörande ordförande - (SL) Tack herr talman för att ni gav mig ordet.
EnglishIt is a great honour to speak before you today and I thank you for your invitation.
Det är en stor ära att få tala till er i dag och jag vill tacka för er inbjudan.
EnglishHowever, I have taken the floor today to speak about the situation in Vietnam.
I dag har jag emellertid tagit till orda för att tala om situationen i Vietnam.
EnglishI have been asked for leave to speak, but there will be no debate thereafter.
Ledamöter har bett att få yttra sig, men det kommer inte att följa någon debatt.
EnglishI have two requests to speak in relation to observance of the Rules of Procedure.
Två personer har begärt att få uttala sig om efterlevnaden av arbetsordningen.
EnglishWe need to be very determined about this and speak out about it loud and clear.
Vi måste vara mycket bestämda och göra vår röst ordentligt hörd i denna fråga.