EN

snap {substantiv}

volume_up
snap (även: bounce, dash, drive, pace)
snap (även: bang, clash, clout, crack)
snap (även: crush, dash, pep, verve)
snap (även: twang)
snap (även: nibble)
snap (även: nip)
snap
volume_up
snapp {enb. plur.}

Användningsexempel för "snap" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe cursor or a contour line of the graphics object has to be in the snap range.
Muspekaren eller en av grafikobjektets konturlinjer måste finnas inom fästområdet.
EnglishSnap points or snap lines are used to align drawing objects while drawing.
Stödpunkter eller stödlinjer hjälper dig att justera teckningselement när du ritar.
EnglishYou may see the "Aw, Snap!" message if a webpage crashes unexpectedly.
Du kan se meddelandet Oj, ett fel har uppstått om en webbsida kraschar oväntat.
EnglishHowever, the cursor or a contour line of the graphics object has to be in the snap range.
Muspekaren eller en av grafikobjektets konturlinjer måste finnas inom fästområdet.
EnglishThis is where you define a snap point or a vertical/horizontal snap line.
Här kan du definiera en stödpunkt eller en vertikal / horisontell stödlinje.
EnglishSelect this option to align the contour of the graphic object to the nearest snap line.
Med den här rutan justeras grafikobjektets kontur till närmaste stödlinje.
EnglishIf the drawing elements are rotated or circle-shaped, the positions of the snap points appear.
Vid roterade eller cirkelformade teckningselement visas stödpunkternas positioner.
EnglishYou can always use the mouse to move an inserted snap point or a snap line to another place.
Du kan när som helst flytta en infogad stödpunkt eller stödlinje med musen.
EnglishMrs Malmström mentioned how, with a snap of his fingers, Putin dissolved the Russian Government.
Cecilia Malmström nämnde hur Putin helt sonika upplöste den ryska regeringen.
EnglishMrs Malmström mentioned how, with a snap of his fingers, Putin dissolved the Russian Government.
Cecilia Malmström nämnde hur Putin helt sonika upplöste den ryska regeringen.
EnglishYou should snap out of the spell you are under and vote in favour of the alternative compromise.
Vakna upp ur trollspöets makt och rösta för den alternativa kompromissen.
EnglishThis option allows you to set the snap lines in front of all objects.
Med det här alternativet visar Du hjälplinjerna framför alla objekt.
EnglishHere, you can determine the position of the vertical snap line or the Y coordinate of the snap point.
Här anger Du en vertikal stödlinjes placering eller en stödpunkts Y-koordinat.
EnglishActivate this icon for the snap lines to become visible on the screen.
Om du aktiverar den här ikonen visas stödlinjerna på bildskärmen.
EnglishThe resolution will force the Commission to snap out of its lax attitude to nitrates.
Ty Europaparlamentet har i dag klargjort att brunnsförgiftarna inom jordbruket snabbt måste stoppas.
EnglishThis will be only possible if the mouse cursor is positioned within the snap area.
Detta händer bara om muspekaren eller en av grafikobjektets konturlinjer befinner sig inom fästområdet.
EnglishThe context menu of a snap object contains commands for deleting or moving snap lines and points.
I fästobjektens snabbmeny kan du flytta eller radera infogade stödlinjer och stödpunkter.
EnglishMark this field if you want to insert a horizontal snap line.
Markera det här alternativet om Du vill infoga en horisontell stödlinje.
EnglishThe resolution will force the Commission to snap out of its lax attitude to nitrates.
Resolutionen sätter tryck på EU-kommissionen att man skall strama åt tyglarna när det gäller nitrater.
EnglishHere, you can determine the position of the horizontal snap line or the X coordinate of the snap point.
Här kan Du ange en horisontell stödlinjes placering eller en stödpunkts X-koordinat.