"slimly" - Svensk översättning


Visar resultat för "slim". "slimly" finns tyvärr inte i lexikonet.
EN

"slimly" på svenska

EN slim
volume_up
{adjektiv}

slim (även: dainty, fine, insignificant, little)
volume_up
liten {adj.}
We welcome the rejection, by a slim, right-wing majority, of the Evans report on asylum.
Vi gläds åt att Evans betänkande om asyl avvisats med en liten majoritet från höger.
The risk of medical service provision becoming the object healthcare tourism is slim.
Risken för att vården ska drabbas av vårdturism är liten.
We make these calls conscious of the fact that the chances of them being listened to are very slim indeed.
Vi framför våra uppmaningar, trots att vi är medvetna om att chansen att någon tar dem till sig är mycket liten.
slim (även: fine, narrow, slender, lean)
volume_up
smal {adj.}
We therefore have an organisation in mind which is as slim as possible, and not a large bureaucracy.
Därför vill vi ha en så smal organisation som möjligt, ingen stor byråkrati.
She's sexy, slim and tall, with a deep tan.
Hon är sexig, smal och lång, med en djup solbränna.
The poor Commissioner wanted a slim programme and has ended up with a fatty!
Den stackars kommissionären ville ha ett smalt program och står nu här med ett som är väldigt omfångsrikt!
slim (även: asthenic, bad, dead, dim)
volume_up
svag {adj.}
Det är vårt enda och svaga hopp.
I am fully aware that this was passed by a pretty slim majority and that for many committee members this was not a decision that was taken lightly.
Jag är fullt medveten om att det godkändes med en ganska så svag majoritet och att det inte var något lätt beslut för flera av utskottsledamöterna.
Two years ago, our Group, along with a slim majority of members of the European Parliament, opposed the Commission's first proposal for a directive on patenting biotechnological inventions.
För två år sedan motsatte sig vår grupp, som en svag majoritet av parlamentets ledamöter, kommissionens första förslag till direktiv avseende patenterbarheten för bioteknologiska uppfinningar.
slim (även: agonising, bad, bungling, cheap)
volume_up
dålig {adj.}
If it does that, it cannot fail; if it does not, it will have the Security Council to deal with, where its chances of successes will be slimmer.
Om Iran gör det kan inget gå fel, men om Iran inte gör det kommer säkerhetsrådet att reagera, och chanserna att lyckas kommer att vara dåliga.
slim (även: feeble, flimsy, fragile, frail)
volume_up
klen {adj.}
slim (även: svelte)
volume_up
slank {adj.}
slim (även: willowy)
volume_up
smärt {adj.}
slim (även: weakly)
slim

Synonymer (engelska) till "slim":

slim