EN

slim {adjektiv}

volume_up
We welcome the rejection, by a slim, right-wing majority, of the Evans report on asylum.
Vi gläds åt att Evans betänkande om asyl avvisats med en liten majoritet från höger.
The risk of medical service provision becoming the object healthcare tourism is slim.
Risken för att vården ska drabbas av vårdturism är liten.
We make these calls conscious of the fact that the chances of them being listened to are very slim indeed.
Vi framför våra uppmaningar, trots att vi är medvetna om att chansen att någon tar dem till sig är mycket liten.
slim (även: fine, lean, narrow, slender)
We therefore have an organisation in mind which is as slim as possible, and not a large bureaucracy.
Därför vill vi ha en så smal organisation som möjligt, ingen stor byråkrati.
She's sexy, slim and tall, with a deep tan.
Hon är sexig, smal och lång, med en djup solbränna.
The poor Commissioner wanted a slim programme and has ended up with a fatty!
Den stackars kommissionären ville ha ett smalt program och står nu här med ett som är väldigt omfångsrikt!
Det är vårt enda och svaga hopp.
I am fully aware that this was passed by a pretty slim majority and that for many committee members this was not a decision that was taken lightly.
Jag är fullt medveten om att det godkändes med en ganska så svag majoritet och att det inte var något lätt beslut för flera av utskottsledamöterna.
Two years ago, our Group, along with a slim majority of members of the European Parliament, opposed the Commission's first proposal for a directive on patenting biotechnological inventions.
För två år sedan motsatte sig vår grupp, som en svag majoritet av parlamentets ledamöter, kommissionens första förslag till direktiv avseende patenterbarheten för bioteknologiska uppfinningar.
If it does that, it cannot fail; if it does not, it will have the Security Council to deal with, where its chances of successes will be slimmer.
Om Iran gör det kan inget gå fel, men om Iran inte gör det kommer säkerhetsrådet att reagera, och chanserna att lyckas kommer att vara dåliga.
slim (även: svelte)
slim (även: willowy)
slim (även: weakly)

Användningsexempel för "slim" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is why we supported the Constitution's provisions to slim the College down.
Det var därför vi stödde bestämmelserna i konstitutionen om att banta kommissionen.
EnglishHowever, I regret the fact that this measure was adopted by a slim majority - 313 to 229.
Jag beklagar dock att detta förslag antogs med knapp majoritet - 313 mot 229.
EnglishWe welcome the rejection, by a slim, right-wing majority, of the Evans report on asylum.
Vi gläds åt att Evans betänkande om asyl avvisats med en liten majoritet från höger.
EnglishA slim right-wing majority succeeded in removing any reference to market failures.
En knapp högermajoritet lyckades stryka samtliga hänvisningar till att marknaden har brister.
EnglishNot even the EU can make people be slim and enjoy life and health.
Inte ens EU kan göra människor smala och se till att de lever och har hälsan.
EnglishMr President, the Member asked me what I think of the SLIM initiative.
Herr ordförande! Ledamoten frågade mig vad jag anser om SLIM-initiativet.
EnglishWe have before us, Mr President, two proposals which arise from the SLIM initiative.
Herr ordförande! Vi har erhållit två förslag från SLIM-initiativet.
EnglishWe therefore have an organisation in mind which is as slim as possible, and not a large bureaucracy.
Därför vill vi ha en så smal organisation som möjligt, ingen stor byråkrati.
EnglishYou mentioned the SLIM programme, but Commissioner, the SLIM programme is completely ineffectual.
Ni talade om SLIM-programmet men, herr kommissionär, SLIM-programmet fungerar inte alls.
EnglishNew regulations must meet both SLIM and Fiche d'Impact requirements.
Nya bestämmelser måste motsvara kraven i SLIM och Fiche d ' Impact.
EnglishNew regulations must meet both SLIM and Fiche d'Impact requirements.
Nya bestämmelser måste motsvara kraven i SLIM och Fiche d'Impact .
EnglishThe rapporteur proposes introducing further simplifications in the context of the SLIM initiative.
Föredraganden föreslår att nya förenklingar skall införas inom ramen för Sliminitiativet.
EnglishI regret that conciliation has been rejected by a slim majority.
Jag beklagar att förlikningsresultatet avslogs av en knapp majoritet.
EnglishThe risk of medical service provision becoming the object healthcare tourism is slim.
Risken för att vården ska drabbas av vårdturism är liten.
EnglishMr President, the Dutch word 'slim' means 'clever' in English.
Herr ordförande! Ordet " slim" på nederländska betyder vad man på engelska kallar clever .
EnglishHowever, the question is whether SLIM is the right method to achieve this.
Frågan är bara om SLIM är rätt metod för att uppnå detta.
EnglishThis is an area where the European Commission should apply SLIM.
Här bör kommissionen tillämpa SLIM-initiativet (enklare lagstiftning för den inre marknaden).
EnglishThe poor Commissioner wanted a slim programme and has ended up with a fatty!
Den stackars kommissionären ville ha ett smalt program och står nu här med ett som är väldigt omfångsrikt!
EnglishWhen they talk about new public management then we know that SLIM has a very significant role here.
När man pratar om new public management, då vet man att SLIM här har en avsevärd betydelse.
EnglishWhen they talk about new public management then we know that SLIM has a very significant role here.
När man pratar om new public management , då vet man att SLIM här har en avsevärd betydelse.

"slim girl" på svenska

slim girl
Swedish
  • smal flicka
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "slim":

slim