"shuttle" - Svensk översättning

EN

"shuttle" på svenska

volume_up
shuttle {substantiv}

EN shuttle
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

shuttle (även: ferry)
volume_up
färja {utr.}
shuttle
There is now a solution to this problem in the form of shuttle trains with a regular timetable.
Det finns nu en lösning på detta problem i form av pendeltåg med en regelbunden tidtabell.
shuttle
shuttle
I would also like to ask if it is possible to have a shuttle for our assistants and for the staff when there are meetings which last until 9 in the evening so that they do not have to take a taxi.
Jag skulle också vilja fråga om det är möjligt att ordna en pendelbuss för assistenterna och personalen, när sammanträdena varar fram till nio på kvällen, så att de inte skall behöva ta taxi.
shuttle

2. textilier

shuttle

3. sport

shuttle

4. "space shuttle", vardagligt

shuttle
Commissioner, we seem to be already condemned as we speed along on board the shuttle Earth which is as riddled with cracks as the shuttle Columbia.
Vi har tagit plats i den jordiska rymdfärja som redan bär spår av sprickor, likt rymdfärjan Columbia.

Synonymer (engelska) till "shuttle":

shuttle

Användningsexempel för "shuttle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd they shove us all into the shuttle bus, and all the women there are missing a hand.
Så skyfflar de in oss i transitbussen, och alla kvinnorna där saknar en hand.
EnglishWe took off from the shuttle landing facility, where the shuttle takes off and lands.
Vi lyfte från skyttelns landingsbana, där skyttlarna startar och landar.
EnglishIt is essential to extend the measures within this text to include the Shuttle under the Channel.
Det är nödvändigt att den här textens bestämmelser också skall gälla Le Shuttle.
EnglishAmendments Nos 4, 5 and 7 address the issue of the shuttle and safety in the Channel Tunnel.
Ändringsförslag 4, 5 och 7 tar upp frågan om Le Shuttle och säkerheten i kanaltunneln.
EnglishThese three pandemics have reminded us that the planet is like another Space Shuttle Columbia.
Dessa tre omfattande epidemier har just erinrat oss om att jorden är en Columbiaraket.
EnglishThere is now a solution to this problem in the form of shuttle trains with a regular timetable.
Det finns nu en lösning på detta problem i form av pendeltåg med en regelbunden tidtabell.
EnglishSubject: Rail shuttle between the Netherlands and Poland
Angående: Skytteltrafik med tåg mellan Nederländerna och Polen
EnglishThe helicopter shuttle to the Isles of Scilly is a vitally important link and a necessity to my region.
Helikoptertrafiken till Scillyöarna är en livsviktig förbindelse och en nödvändighet för min hemregion.
EnglishThis applies equally to the busy shuttle diplomacy on the part of Mr Solana and Mr Patten vis-à-vis Macedonia and Kosovo.
Detsamma gäller för Solanas och Pattens intensiva pendeldiplomati med Makedonien och Kosovo.
EnglishThen, intensive shuttle diplomacy was also started.
Nu inleddes också en intensiv skytteldiplomati.
EnglishThis launch was significantly delayed following a freeze on shuttle flights after the Challenger accident.
Uppskjutningen hade försenats ordentligt på grund av det stopp som infördes för rymdfärjor efter olyckan med Challenger.
EnglishThe helicopter shuttle to the Isles of Scilly provides an essential public service and is the mainstay of the islands' economy.
Helikoptertrafiken till Scillyöarna utgör en betydande offentlig tjänst och är stöttepelaren i öns ekonomi.
EnglishThe helicopter shuttle to the Isles of Scilly provides an essential public service and is the mainstay of the islands ' economy.
Helikoptertrafiken till Scillyöarna utgör en betydande offentlig tjänst och är stöttepelaren i öns ekonomi.
EnglishHowever, I have to warn him that, unfortunately, I am sure we will be returning to the issue of Le Shuttle.
Jag måste emellertid varna honom om, tyvärr, att jag är säker på att vi kommer att få anledning att återkomma till frågan om Le Shuttle.
EnglishCommissioner, we seem to be already condemned as we speed along on board the shuttle Earth which is as riddled with cracks as the shuttle Columbia.
Kommissionsledamot! Vi har tagit plats i den jordiska rymdfärja som redan bär spår av sprickor, likt rymdfärjan Columbia.
EnglishY' all got a shuttle bus?
EnglishThat's my shuttle!
EnglishPresident Ahtisaari has just started his work and is engaged in shuttle diplomacy in Belgrade, Pristina and with the international community.
   , . – President Martti Ahtisaari har just inlett sitt arbete och är upptagen med skytteldiplomati i Belgrad, Pristina och med världssamfundet.
EnglishBelarus, on its own initiative, has abruptly discontinued the shuttle diplomacy which it had been conducting between Moscow and Brussels for the past three years.
Vitryssland har på eget initiativ plötsligt avbrutit den skytteldiplomati som landet har fört mellan Moskva och Bryssel under de senaste tre åren.
EnglishThey only operate two helicopters on a shuttle service, are often victim to bad weather, and do not have the luxury of 'standby' helicopters in case of mechanical failure.
De använder endast två helikoptrar inom pendeltrafiken, blir ofta offer för dåligt väder och de har inte lyxen att ha reservhelikoptrar i händelse av motorstopp.