EN short
volume_up
{substantiv}

short
volume_up
kortfilm {utr.} [vard.]
DigitalPreservationEurope(DPE) has made a short movie about the problems with digital preservation, "Digital Preservation and Nuclear Disaster".
DigitalPreservationEurope(DPE) har gjort en kortfilm om problematiken med digitalt bevarande, "Digital Preservation and Nuclear Disaster".
short

Användningsexempel för "short" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
EnglishIn short, we have a duty to see to it that something is made of tourism policy.
Vi bär alltså ansvaret för att se till att turistpolitiken även blir verklighet.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 163.1 i arbetsordningen.)
EnglishWe have a short window of opportunity to urge reform on Croatia before accession.
Vi har inte mycket tid på oss att kräva reformer av Kroatien före anslutningen.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
EnglishThe Budget estimate still falls short of what we spend on subsidising tobacco.
Beräkningarna i budgeten är ändå lägre än det vi lägger ut på tobakssubventioner.
EnglishThis will need to balance short-term and long-term perspectives on this issue.
Vi måste jämka både kortsiktiga och långsiktiga målsättningar i den här frågan.
EnglishThis is an important albeit short-term goal that requires appropriate funding.
Detta är ett viktigt, om än kortsiktigt, mål som fordrar adekvat ekonomiskt stöd.
EnglishObviously, in the short term, Turkey is a long way from fulfilling this criterion.
Turkiet kommer givetvis inte att uppfylla detta kriterium inom överskådlig tid.
EnglishThis really falls short of what we are required to do under international law.
Detta motsvarar verkligen inte vad vi förväntas göra enligt internationell lag.
EnglishA policy which pacifies the national markets in the short term is not enough.
Det räcker inte med en politik som kortsiktigt lugnar de nationella marknaderna.
EnglishLet them surpass themselves and look beyond economic interests in the short term.
Låt dem överträffa sig själva och se bortom kortsiktiga ekonomiska intressen.
EnglishSo we must now do what we can to reinforce this social dimension in the short term.
Nu måste vi därför göra vad vi kan för att snabbt stärka denna sociala dimension.
EnglishAs for short-term measures, the only proposal has been aid for poor families.
Det enda förslaget på kortsiktiga åtgärder har varit att hjälpa fattiga familjer.
EnglishThis puts short sea shipping at a disadvantage compared to other modes of transport.
Detta är till skada för sjöfarten, när man jämför den med andra transportformer.
EnglishGoogle Accounts can only be recovered within a short period of time after deletion.
Det går bara att återställa Google-konton ett litet tag efter att de tagits bort.
EnglishExplanation of vote cut short pursuant to Rule 137 of the Rules of Procedure.
(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
EnglishThat, in short, is what should be said from the point of view of external trade.
Sammanfattningsvis är detta vad man kan säga om externa ekonomiska aspekter.
EnglishIt is therefore necessary to increase funding to the short sea shipping industry.
Kommissionen har också tagit upp frågan om tullar vid ett flertal tillfällen.
EnglishWe all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
Vi vet alla att vi kommer att lida brist på råmaterial inom en överskådlig framtid.