"series" - Svensk översättning

EN

"series" på svenska

volume_up
series {substantiv}

EN series
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

series (även: bank, file, line, range)
volume_up
rad {utr.}
There is a whole series of answers for a whole series of causes, as the Minister said.
Det finns en hel rad olika lösningar för en hel rad olika orsaker, som ministern sa.
The Eurodac initiative is a series of absurdities and outrages.
Utspelet med Eurodac innebär en rad orimligheter och en rad kränkningar.
At first reading, the European Parliament tabled a series of amendments.
I första behandlingen formulerade Europaparlamentet en rad ändringsförslag.
series (även: concatenation, course, cycle, round)
volume_up
serie {utr.}
Values and dates: a series of payments and the series of associated date values.
Värden och tidpunkter: en serie betalningar och de tillhörande datumvärdena.
Values and dates: a series of payments and the series of associated date values.
Värden och tidpunkter: en serie betalningar och tillhörande datumvärden.
Use the Date series type and this option to create a series of five day sets.
Här kan du skapa en serie med femdagarsräkning, d.v.s. utan att veckosluten inkluderas.
(By a series of votes, Parliament adopted the thirteen legislative resolutions)
(Med flera omröstningar i följd antog parlamentet de 13 lagstiftningsresolutionerna.)
Every new control added is automatically placed at the end of this series.
Varje nytt kontrollfält tillfogas automatiskt i slutet av denna följd.
Returns the present value of an investment resulting from a series of regular payments.
Beräknar det nuvarande värdet av en följd av regelbundna betalningar.
series (även: serial)
series
The term 'police academy ' makes me think of a humorous American TV series about the police.
Ordet polisakademi får mig att tänka på en amerikansk TV-serie om polisen som kan få i gång skrattmusklerna.

2. sport: "world series"

series (även: world cup)

3. transport: "designation"

series

Synonymer (engelska) till "series":

series

Användningsexempel för "series" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr Olejniczak, however, asked a series of questions about inequality in Europe.
Wojciech Michał Olejniczak ställde en rad frågor om bristande jämlikhet i Europa.
EnglishThe first series of issues relates to the coherence of the Community’ s actions.
Det första slaget av frågor har att göra med sammanhanget i gemenskapens åtgärder.
EnglishPlease make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
Så var snälla och ta hänsyn till våra krav på en hel rad delade omröstningar.
EnglishWe must adopt a series of measures aimed at reducing emissions by 30% by 2020.
Vi måste vidta en rad åtgärder för att minska utsläppen med 30 procent före 2020.
EnglishMadam President, I have no more information than you on this series of arrests.
Fru talman! Jag har inte mer information än vad ni har om dessa arresteringar.
EnglishA series of requests has been made here as to how we could improve the system.
Det har här framförts en rad förslag på hur vi skulle kunna förbättra systemet.
EnglishThe first series of issues relates to the coherence of the Community’s actions.
Det första slaget av frågor har att göra med sammanhanget i gemenskapens åtgärder.
EnglishThere is a series of assessment benchmarks that can help us make this decision.
Det finns en rad av bedömningsriktmärken som kan hjälpa oss att fatta detta beslut.
EnglishEurope is now facing a series of challenges requiring more money to be invested.
Europa står i dag inför en rad utmaningar som kräver att mer pengar satsas.
EnglishThey gave me a series of testimonies which they asked me to convey to this Parliament.
De gav mig en rad vittnesmål som de uppmanade mig att förmedla till parlamentet.
EnglishThe OLAF Manual already contains a whole series of detailed internal rules about this.
OLAF:s manual innehåller redan en rad detaljerade interna bestämmelser om detta.
EnglishAnd competition in Europe is based on a series of values and one of them is this.
Och konkurrens i Europa bygger på en serie värden, och detta är ett av dem.
English(By a series of votes, Parliament adopted the thirteen legislative resolutions)
(Med flera omröstningar i följd antog parlamentet de 13 lagstiftningsresolutionerna.)
EnglishThat was the last debate in our series of reflections on the future of Europe.
Det var den sista debatten i vår serie av reflektion kring Europas framtid.
English   Mr President, the Parmalat scandal comprises a series of quite distinct crises.
   – Herr talman! Parmalat-skandalen omfattar en rad ganska tydliga kriser.
EnglishSunny was at an age when one mostly speaks in a series of unintelligible shrieks.
Sunny var i den åldern där man mest kommunicerar genom obegripligt ylande.
EnglishThese are a series of new areas that we believe should be covered by the EAGGF.
Alla dessa nya områden bör enligt oss tas i beaktande när det gäller ERUF.
EnglishIn this area you can choose the display of your data series in columns or rows.
I detta område väljer du om dataserierna ska visas i rader eller kolumner.
EnglishThe Commission has proposed a series of criteria for defining comparability.
Kommissionen har föreslagit en rad kriterier för att definiera jämförbarhet.
EnglishThis law is only one element in a series of worrying developments in Hungary.
Denna lagstiftning är endast en del i en rad oroande utvecklingar i Ungern.