"serial" - Svensk översättning

EN

"serial" på svenska

volume_up
serial {substantiv}
SV

EN serial
volume_up
{substantiv}

serial (även: concatenation, course, cycle, round)
volume_up
serie {utr.}
USR Demolitionsrobot serie 9- 4.
Vi har serie-monogami.
. - (ES) Mr President, we have a new episode today in this tragic serial set in the Democratic Republic of Congo.
Vi tar upp ett nytt avsnitt i dag i denna tragiska serie som utspelar sig i Demokratiska republiken Kongo.
serial (även: series)

Användningsexempel för "serial" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis was not due to a fall in the stock market but to serial failure in regulation.
Det här berodde inte på något börsfall, utan på allvarliga regleringsbrister.
EnglishI ain't out there serial fornicating, trying to float my liver, drinking myself silly
Jag driver inte otukt på löpande band, dränker min lever och super ner mig -
EnglishVersion: Serial Number: Issuer: Subject: Not Valid Before: Not Valid After:.
Version: Serienummer: Utfärdare: Ämne: Ej giltigt före: Ej giltigt efter:.
English4Token Name: 5Token Manufacturer:6Token Model: 7Token Serial Number:8-cont-.
4Token: 5Tokentillverkare:6 Tokenmodell: 7Serienummer för token:8-cont-.
EnglishIs it right to knock on the cell door of Rose West, a serial killer, securing her support?
Är det rätt att knacka på celldörren till seriemördaren Rose West för att få hennes stöd?
EnglishSerial hijacking of huge consignments of cigarettes is acknowledged to be the work of the IRA.
En rad stölder av stora cigarettpartier bekräftas vara IRA:s verk.
EnglishDoes the Commission accept that serial complaints are themselves injurious to the Community interest?
Går kommissionen med på att upprepade klagomål i sig är till skada för gemenskapens intressen?
EnglishEASTERSUNDAY(2000)+49 returns the internal serial number 36688.
PÅSKDAGEN(2000)+49 returnerar det interna värdet 36688.
EnglishYou can include serial numbering by inserting a field.
Du får ett löpande nummer genom att infoga ett fältkommando.
EnglishLabels can be filled with different contents obtained from a database, or they can be marked with serial numbers.
Etiketter kan ha olika innehåll från en databas eller löpnummer.
EnglishClick here to create the file name based on the text you enter here followed by a serial number.
Markera det här alternativet om filnamnen ska skapas på basis av den text som du skriver i textfältet samt löpnummer.
EnglishChoosing " Date " allows date information both in the form " 1/1/97 " as well as in the form of a serial date.
Om du väljer " Datum " är datumangivelser tillåtna både i form av "1.1.00 " och av ett seriellt datumtal.
English How are young serial offenders treated in other EU Member States, and there any uniform EU rules in this area?
 Hur behandlas unga seriebrottslingar i andra EU-stater eller finns det enhetliga bestämmelser i EU på detta område?
EnglishSerial hijacking of huge consignments of cigarettes is acknowledged to be the work of the IRA.
Regeringstrogna terrorister har också gjort organiserad brottslighet till sin starka sida, i synnerhet inom den föraktliga narkotikahandeln.
EnglishFormat the serial date number as a date.
Formatera det seriella datumtalet som datum.
EnglishI am referring to the wave of violence against Christians and the serial killings of Christians in August in India, notably in Orissa.
Jag tänker på den våldsvåg som drabbat kristna och på seriemorden på kristna i Indien i augusti, framför allt i Orissa.
EnglishThis function converts a date written as year, month, day to an internal serial number and displays it in the cell's formatting.
Den här funktionen omvandlar ett datum, skrivet som år, månad, dag, till ett internt tal och visar det i cellens formatering.
EnglishYou go to the shop; the salesperson looks at you as if you were some kind of serial killer and you try to say, 'Well, what do you think I am doing?
När man går till butiken ser säljaren på en som om man var något slags seriemördare, och man försöker säga ”Vad tror du att jag har gjort?
EnglishI told him that I had just read a novel called American Psycho -- (Laughter) -- and that it was such a shame that young Americans were serial murderers.
Jag berättade att jag precis läst en novell som hette "American Psycho" - (Skratt) - och att det var så synd att unga amerikaner är seriemördare.
EnglishIn British prisons we have various assorted serial killers, rapists, child-murdering paedophiles, necrophiles and cannibals serving life sentences.
I brittiska fängelser sitter olika sorters fångar, t.ex. seriemördare, våldtäktsmän, pedofiler som har mördat barn, nekrofiler och kannibaler, och avtjänar livstid.