"sequel" - Svensk översättning

EN

"sequel" på svenska

volume_up
sequel {substantiv}

EN sequel
volume_up
{substantiv}

sequel (även: continuation)
These proposals would represent a natural sequel to the work undertaken by the Commission in 2000-2002.
Dessa förslag skulle utgöra en naturlig fortsättning på det arbete som har utförts av kommissionen under perioden 2000 – 2002.
These proposals would represent a natural sequel to the work undertaken by the Commission in 2000-2002.
Dessa förslag skulle utgöra en naturlig fortsättning på det arbete som har utförts av kommissionen under perioden 2000–2002.
Incidentally, if Parliament is to do a sequel to Troubled Waters, maybe next time it should also feature our Commissioner.
Om parlamentet för övrigt ämnar göra en fortsättning på Troubled Waters, kanske man nästa gång borde föreställa vår kommissionsledamot.
sequel (även: epilogue, after clap)

Synonymer (engelska) till "sequel":

sequel

Användningsexempel för "sequel" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishShe had not only read the book, but she had taken ownership of it and felt justified in telling me what to write in the sequel.
(Skratt) Och hon fortsatte med att berätta för mig vad jag skulle skriva i uppföljaren.
EnglishNow I'd love to watch the first movie again as sort of a warm-up to the sequel coming out next week.
Nu skulle jag vilja se den första filmen igen som en form av uppvärmning inför den andra filmen som kommer nästa vecka.
EnglishIt's the sequel to "An Inconvenient Truth," and it explores all the solutions that will solve the climate crisis.
Den är uppföljaren till "En obekväm sanning" och den utforskar all de lösningar som kommer att lösa klimatkrisen.
EnglishNow you must write a sequel, and this is what will happen ..." (Laughter) And she went on to tell me what to write in the sequel.
Och en kvinna som arbetade som budbärare där kom fram till mig och sa, "Jag tyckte verkligen om din novell.
EnglishMel Gibson did the sequel.
EnglishHow's the sequel going?
EnglishIn short, the Echo investments, while useful, require a logical sequel in the form of the actual implementation of the EC strategy document for Cambodia.
De nyttiga investeringarna från ECHO kräver kort sagt en logisk följd i det verkliga verkställandet av EG:s strategidokument för Kambodja.
EnglishIn short, the Echo investments, while useful, require a logical sequel in the form of the actual implementation of the EC strategy document for Cambodia.
De nyttiga investeringarna från ECHO kräver kort sagt en logisk följd i det verkliga verkställandet av EG: s strategidokument för Kambodja.
EnglishHowever, despite this consensus, the sequel is less stirring. Many of the goals of the Beijing Platform for Action are still far from being reached.
Trots detta samförstånd har man inte kommit särskilt långt, och många av målen i handlingsplanen från Peking är fortfarande långt ifrån uppfyllda.
EnglishParliament has noted that the recommendation is a logical sequel to the Commission's communication presented on blood safety and selfsufficiency.
Parlamentet har påpekat att rekommendationen är en logisk följd av det meddelande kommissionen presenterat rörande blodsäkerhet och självförsörjning.
EnglishThere is also a sequel to this: now Mugabe is using hunger and misery as a weapon against his own people, and is feeding nationalism and blaming colonialism to conceal his own crimes.
Det är uppenbart att Mugabes styre inte får tillåtas och att han utför fullständigt oacceptabla och avskyvärda handlingar.
EnglishCloser to us, the war in former Yugoslavia, which is also a sequel to a Marxist regime, has demonstrated the need to prepare for any eventuality.
Närmare vår tid har kriget i f.d. Jugoslavien, också det en efterverkan av en marxistisk regim, visat oss nödvändigheten av att bereda sig på alla eventualiteter.
EnglishThe Presidency of the Council talks of Barcelona as a sequel to Lisbon.
Rådets ordförande presenterar Barcelona som fortsättningen på Lissabon och förklarar att man vill uppnå konkurrenskraft genom reformer av det sociala skyddet och avregleringar.