"separate course" - Svensk översättning

EN

"separate course" på svenska

EN separate course
volume_up
{substantiv}

1. "an independent course"

separate course
Nursing can also be studied as a separate course at bachelor and master level, and it is also possible to obtain a doctorate in nursing.
Omvårdnad kan även studeras som fristående kurs på kandidat och magisternivå, och det finns även möjlighet att avlägga doktorsexamen i omvårdnad.

Användningsexempel för "separate course" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn addition, there are 19 positions on the staff committees, which are of course separate bodies.
Dessutom finns det 19 tjänster i personalkommittéerna, vilka självklart är separata organ.
EnglishTurkey and Croatia are of course separate issues.
Turkiet och Kroatien är naturligtvis två olika frågor.
EnglishSome, like the Commission in its communication, envisage the establishment of an environmental cooperation policy which will of course require separate funding.
Somliga emotser, så som kommissionen gör i sitt meddelande, inrättandet av en samarbete inom miljöpolitiken, vilket naturligtvis kräver särskilda fondmedel.