"sectors" - Svensk översättning

EN

"sectors" på svenska

volume_up
sector {substantiv}

EN sectors
volume_up
{pluralis}

sectors
It is clear that some sectors will suffer, but there are many sectors that will win.
Det är tydligt att en del sektorer kommer att drabbas, men många sektorer kommer att vinna på det.
Two sectors in which there will be the most job opportunities in the future.
Två sektorer där flest sysselsättningstillfällen kommer att skapas i framtiden.
This amendment was important for the employees in energy-intensive sectors.
Det här ändringsförslaget var vikigt för arbetstagare i energiintensiva sektorer.

Synonymer (engelska) till "sector":

sector
English

Användningsexempel för "sectors" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe must not forget that these sectors are the most vulnerable in times of crisis.
Vi får inte glömma bort att dessa grupper är de som är mest sårbara i kristider.
EnglishMrs Smet's proposal extends the general rule of 48 hours to some of these sectors.
Smets förslag låter några av dem omfattas av den nya bestämmelsen om 48 timmar.
EnglishAll these questions are currently of great concern to our sectors and to us.
Alla dessa frågor är för närvarande av stor vikt för vår verksamhet och för oss.
EnglishMrs Smet' s proposal extends the general rule of 48 hours to some of these sectors.
Smets förslag låter några av dem omfattas av den nya bestämmelsen om 48 timmar.
EnglishI confirm that this kind of aid can be given but not to the sensitive sectors.
Jag bekräftar att den sortens stöd kan ges, men inte i de känsliga sektorerna.
EnglishI do not believe that the number of Councils on various sectors is the problem.
Jag anser inte att det är antalet sakkunniga rådsmedlemmar som är problemet.
EnglishThe proposal for the non-trading sectors is far too weak in these respects.
Förslaget för den icke-handlande sektorn är alldeles för svagt i dessa avseenden.
EnglishThe Community's cooperation is to be focused on the transport and health sectors.
Gemenskapens samarbetsprojekt kommer att fokuseras på transport- och hälsosektorerna.
EnglishThe report criticises the lack of funding for the health and education sectors.
I betänkandet kritiseras bristen på finansiering för hälso- och utbildningssektorerna.
EnglishTextiles are the first stage, and other sectors of production will follow.
Textiler är första stadiet, och andra produktionssektorer kommer att följa efter.
EnglishAll of these sectors and many others hope to gain major benefits from the agreement.
Alla dessa områden och flera andra hoppas att de ska dra stora fördelar av avtalet.
EnglishIn addition, the programme must be tailored to the situation in the sector or sectors.
Dessutom måste programmet anpassas till situationen i sektorn eller sektorerna.
EnglishIt has been agreed which industrial sectors will receive emission allowances.
Man har kommit överens om vilka industrisektorer som ska få utsläppsrätter.
EnglishThese sectors, particularly the last two, are already severely depressed.
De här sektorerna, i synnerhet de sista två, befinner sig redan i en djup svacka.
EnglishThe audiovisual industry is one of the most rapidly growing sectors in Europe.
Den audiovisuella industrin är en av de snabbast växande sektorerna i EU.
EnglishThere are sectors in Greece in which this is the rule rather than the exception.
Det finns branscher i Grekland där den här situationen gäller för de flesta av företagen.
EnglishWe talk about biotech as one of the growth sectors of the future of Europe.
Vi talar om bioteknik som om den vore en av tillväxtsektorerna i det framtida Europa.
EnglishWe have used this time to inform the sectors and allow them to participate.
Vi har utnyttjat tiden för att informera sektorn som även har kunnat delta i arbetet.
EnglishIt is a problem for the majority of industrial sectors in the whole of Europe.
Detta kommer dock definitivt inte att stoppa Kina och EU kommer att få nya konkurrenter.
EnglishNot only should we consult the sectors about the decision-making process.
Det är inte enbart i fråga om beslutsprocessen som vi skall rådgöra med sektorerna.