EN screen
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

screen (även: shade, shield)
volume_up
skärm {utr.}
On the next screen, you will be asked to select an internet account to use with this profile.
På nästa skärm ombeds du välja ett Internetkonto som du använder med den här profilen.
The next screen will allow you to select which Account's settings you want to change.
På nästa skärm kan du välja vilket kontos inställningar som du vill ändra.
Google Chrome prevents pop-ups from automatically appearing and cluttering your screen.
I Google Chrome blockeras popupfönster automatiskt så att din skärm inte blir rörig.
screen (även: display, monitor, picture)
In the Format list box select a pre-defined format for output to paper or screen.
Välj ett fördefinierat format i listrutan Format för utskrift på papper eller bildskärm.
Alternativet Bildskärm är förinställt.
EU logga för bildskärm svartvit
screen (även: net, network, web)
volume_up
nät {neut.}
screen (även: filter)
volume_up
filter {neut.}
screen (även: wall, embattlement)
volume_up
mur {utr.}
We must not lose sight of the fact that the euro, this protective screen we have built around our economies, did not just fall into our laps.
Vi får inte glömma att euron, denna skyddande mur vi har byggt kring våra ekonomier, inte bara ramlade över oss.
This information will be placed on the screens in Parliament so that colleagues who wish to attend the vote can do so.
Denna information kommer att sättas upp på alla anslagstavlor i parlamentet, så att kolleger som önskar närvara vid omröstningen kan göra det.
screen (även: face, facing, front, frontage)
volume_up
fasad {utr.}
screen (även: cloak, garb, mask, pack)
volume_up
mask {utr.}
screen
volume_up
ridå {utr.} [bild.]
The media screen of achievements that you have put up does not hide the very serious questions appearing on the horizon.
Den massmediala ridå av framgångar som ni har skapat döljer inte de mycket allvarliga frågetecken som kan skönjas vid horisonten.
screen (även: baffle, division, partition)
If the EU’s new eastern border is to be safe, it cannot be an iron curtain, let alone a screen behind which the rich and free cower.
Om EU:s nya östra gräns skall vara säker kan den inte vara en järnridå, och den får inte heller vara en skiljevägg som de rika och fria hukar sig bakom.
screen (även: partition)
screen
screen
volume_up
såll {neut.}
screen
screen
screen (även: mosquito net, mosquito-net)

2. film & teve

screen

3. militärt

screen

4. arkitektur

screen

5. fordonsteknik

screen (även: windshield)

6. arkitektur: "in a church"

screen
volume_up
korskrank {utr.} (i kyrka)

Användningsexempel för "screen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe aim of the EU must therefore be to keep Ukraine on the Union's radar screen.
EU:s strävan måste därför vara att hålla kvar Ukraina på unionens radarskärm.
EnglishThere is no need for alarm, but if the individual pictured on the screen above you --
Det finns ingen anledning till oro, men om personen...... på skärmen över er...
EnglishWide-screen and flat-screen TV sets and DVDs set the pace for home entertainment.
I hemmen är det en bredbilds- eller plattskärms-TV med DVD som ska stå i vardagsrummet.
EnglishThe default for new pages/slides is one without margins that fits the screen.
I förinställningarna får nya sidor ett format som passar bildskärmen utan marginaler.
EnglishIt remains on the screen until you close it explicitly, e.g., with the closing field.
Effektfönstret ligger kvar på bildskärmen tills Du stänger det med stängningsknappen.
EnglishMadam President, you started late on the screen and then you skipped questions.
(EN) Fru talman! Det stod på skärmen att ni började sent och sedan hoppade ni över frågor.
EnglishSelect a higher number to see more slides simultaneously on your screen.
Ju högre antal du väljer desto fler diabilder visas samtidigt på bildskärmen.
EnglishFrom where I sit it is like the radar screen is lighting up all over the House.
Från min plats är det som om bildskärmen lyser upp över hela kammaren.
EnglishWe were in fact voting on paragraph 44(2), while the screen was displaying paragraph 44(1).
Vi höll på och röstade om punkt 44.2, samtidigt som punkt 44.1 visades på skärmen.
EnglishOnce you've signed in or created or account, you'll get a confirmation screen.
När du har loggat in eller skapat ett konto visas en bekräftelsesida.
EnglishWhen you’re working offline, you’ll see a message in the lower left part of the screen.
När du arbetar offline visas ett meddelande i skärmens nedre vänstra hörn.
EnglishWe had group meetings; I was watching the screen and you jumped from Question 41 to 49.
Vi höll gruppmöten. Jag tittade på skärmen och ni hoppade från fråga nr 41 till nr 49.
EnglishWe had group meetings at the time and saw on the screen "Question 41" .
Vid just detta tillfälle sammanträdde vår grupp och vi såg "fråga nr 41" på skärmen.
EnglishWe had group meetings at the time and saw on the screen " Question 41 ".
Vid just detta tillfälle sammanträdde vår grupp och vi såg " fråga nr 41 " på skärmen.
EnglishClick this icon to define the number of pages displayed on screen.
Klicka på den här ikonen om du vill ändra antalet sidor som visas på bildskärmen.
EnglishSo that we avoid any misunderstandings, can we pay attention to the screen up here?
För att undvika missförstånd, kan vi fokusera på skärmen här uppe?
EnglishI do not like it when they try to brainwash me from the television screen.
Jag tycker inte om när de försöker att hjärntvätta mig från tv-rutan.
EnglishSo here's my friend Scott's screen shot. ~~~ And here's my friend Daniel's screen shot.
Här är min vän Scotts skärmdump- Och här är min vän Daniels skärmdump.
EnglishMr President, put the numbers on the screen so that we can all see them.
(EN) Herr talman! Sätt upp siffrorna på skärmen så vi alla kan se dem.
EnglishThe only difference to a normal slide show is the timer on the screen.
Skillnaden jämfört med en " normal " presentation är att en klocka visas på bildskärmen.