"scholarship" - Svensk översättning

EN

"scholarship" på svenska

volume_up
scholar {substantiv}
EN

scholarship {substantiv}

volume_up
scholarship (även: award, fellowship, grant, stipend)
And so I am proud to announce the winner...... of this year's Sheridan scholarship:
Jag är stol över att få presentera vinnaren...... av detta årets Sheridan stipendium:
Elforsk hand out the 2012 scholarship to the new PhDs.
Elforsk delar ut 2012 års stipendium till nyblivna doktorer.
Elforsk delar ut idag sitt årliga stipendium.
scholarship

Synonymer (engelska) till "scholarship":

scholarship
scholar

Användningsexempel för "scholarship" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFor example, some in this room went to school on scholarship because of Sputnik.
Till exempel, en del av er i detta rum gick i skola på stipendier på grund av Sputnik.
EnglishThe foundation's scholarship holders distanced themselves from this policy in an open letter.
Stiftelsens stipendiater har tagit avstånd från den här politiken i ett öppet brev.
EnglishPromote offer means to support such a diploma work with a scholarship.
Promote har medel att stötta ett sådant examensarbete med stipendiemedel.
EnglishOh, it's for this scholarship I need to get so I can...... actually go to Georgetown.
Oh, det är till stipendiumet Jag behöver det så jag kan...... så jag kan komma in i Georgetown.
EnglishThe purpose of the scholarship is to support business and product ideas.
Syftet med stipendiet är att stödja affärs- och produktidéer.
EnglishThe scholarship is awarded in conjunction with the Swedish Energies annual meeting in Varberg.
Stipendiet delas ut i samband med Svensk Energis årsmöte i Varberg.
EnglishWidening the intellectual base through scholarship programmes also requires additional funds.
Att utöka den intellektuella grunden med hjälp av stipendieprogram kräver också extra resurser.
EnglishEducational exchanges will receive a boost through a scholarship programme in the framework of Erasmus Mundus.
Utbildningsutbyten kommer att främjas genom ett stipendieprogram inom ramen för Erasmus Mundus.
EnglishApplication form for Part1 of the scholarship Part 2
Anmälningsblankett för del 2 av stipendiet
EnglishApplication form for Part1 of the scholarship
Anmälningsblankett för del 1 av stipendiet
EnglishGreek State Scholarship's Foundation I.K.Y.
Greek State Scholarship's Foundation I.K.Y.
EnglishIf you are interested in such a scholarship, please also study for instance the Sedish Institute, www.si.se/English/.
Det vanliga är också att man som doktorand tar en licentiatexamen, vilket kan sägas vara halva vägen till en doktorsgrad.
EnglishSo did you hear about that scholarship yet?
Så har du hört nått om stipendiumet än?
EnglishOther results included an increase in funds for education via a university scholarship programme and the promotion of gender equality.
Vilka åtgärder planerar rådet för att bidra till en slutgiltig lösning på frågan om Kosovos status redan i år?
EnglishScholarship was worth...£3, 000 a year.
EnglishCourse Requirements for scholarship
EnglishThat is why the European Union must promote educational exchange and research institute programmes and immediately implement the scholarship programmes.
Jag hoppas att vi har mod att tolka detta allmänna partnerskap på ett sådant sätt att man även tar hänsyn till detta.
EnglishThat is why the European Union must promote educational exchange and research institute programmes and immediately implement the scholarship programmes.
EU måste därför främja utbyte på utbildningsområdet och forskningsprogram och omedelbart genomföra stipendieprogrammen.
EnglishOther results included an increase in funds for education via a university scholarship programme and the promotion of gender equality.
Andra resultat inkluderade en ökning av anslagen till utbildning via ett program för universitetsstipendier och främjandet av jämställdhet.
EnglishTherefore, I think a key solution for change is to increase funding for scholarship programmes for young people from poor backgrounds.
Jag tror därför att en avgörande lösning för att åstadkomma förändring är att öka finansieringen av stipendieprogram för ungdomar ur fattiga familjer.