"scholar" - Svensk översättning

EN

"scholar" på svenska

volume_up
scholar {substantiv}

EN scholar
volume_up
{substantiv}

Europe has given the world more outstanding scholars than all the other continents combined.
EU har gett världen fler framstående forskare än alla andra kontinenter tillsammans.
In this regard, I should like to quote two great scholars.
Här vill jag citera två stora forskare.
Therefore, I congratulate all scholars, and together with improved research mechanisms, we will move forward.
Jag gratulerar därför alla forskare, och med förbättrade mekanismer för forskning kommer vi att göra framsteg.
scholar (även: researcher, scientist)
scholar
Although he is a rigorous scholar recognised for being straightforward and highly competent, he has declared himself in favour of policies that are utterly unacceptable.
Även om han är en mycket lärd person och känd för att vara uppriktig och ytterst kompetent har han sagt att han ställer sig bakom politik som är helt oacceptabel.

Synonymer (engelska) till "scholar":

scholar

Användningsexempel för "scholar" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe EU's scheme for studying abroad is named after Erasmus, a 16th century scholar.
EU:s program för utlandsstudier har fått sitt namn efter Erasmus, en humanist på 1500-talet.
EnglishVisiting scholar at Uppsala University     (FUMS, Department of Scandinavian languages)          94.10.17
Gästforskare vid Uppsala universitet     (FUMS, Nordiska språk)          94.10.17
EnglishVisiting scholar at Stockholm University     (Department of Linguistics)          96.09.01 – 04.04.23 
Gästforskare vid Stockholms universitet     (Institutionen för lingvistik)          96.09.02 – 04.04.23 
EnglishAs a feminist scholar incurably informed by posthumanist ethics I want to bring the humanities and natural sciences in conversation with each other.
Speciellt vad gäller den intima relationen mellan det humana och det naturliga.
EnglishVisiting scholar at University of California, Santa Barbara     (Department of Linguistics)          98.08.20 – 99.06.18
Gäsforskare vid University of California, Santa Barbara     (Institutionen för lingvistik)          98.08.20 – 99.06.18
EnglishVisiting scholar at University of California, Santa Barbara     (Department of Linguistics)          97.01.01 – 04.02.28 
Gäsforskare vid University of California, Santa Barbara     (Institutionen för lingvistik)          97.01.01 – 04.02.28 
English. - (IT) Madam President, Mrs Lichtenberger, I shall reply to you in Italian because I know that you are a scholar of my mother tongue.
kommissionens vice ordförande. - (IT) Fru talman, Eva Lichtenberger!
EnglishI'm sort of a scholar
EnglishAllow me, as a scholar of sport and a former Austrian national coach, to make my observations on European sport from a quite specific perspective.
Tillåt mig, att i min egenskap av idrottsvetenskapsman och tidigare landslagstränare från Österrike betrakta idrotten ur ett alldeles specifikt perspektiv.
EnglishMr President, I would like to welcome the Commission's proposal to set up a programme to encourage student and scholar mobility around the world.
Herr talman! Jag skulle vilja välkomna kommissionens förslag att upprätta ett program som uppmuntrar rörlighet bland studenter och forskare runtom i världen.
EnglishAverroës was a brilliant scholar but, at the same time, he was a symbol of failure - the result of trying to combine Greek philosophy with Islam.
Averroës var en lysande bildad person. Samtidigt är han en symbol för ett misslyckande: misslyckandet som bestod i att vilja blanda den grekiska filosofin med islam.
EnglishAlthough he is a rigorous scholar recognised for being straightforward and highly competent, he has declared himself in favour of policies that are utterly unacceptable.
Även om han är en mycket lärd person och känd för att vara uppriktig och ytterst kompetent har han sagt att han ställer sig bakom politik som är helt oacceptabel.
EnglishIt is of course still the case that a sum of nearly EUR 40 000 was paid to a visiting scholar in breach of the Commission's conditions, and this must naturally be looked into.
Det är ju fortfarande så, att ett belopp på närmare 40 000 euro har betalats ut till en gästforskare i strid med kommissionens bestämmelser, vilket naturligtvis måste utredas.