"safely" - Svensk översättning

EN

"safely" på svenska

volume_up
safe {substantiv}

EN safely
volume_up
{adverb}

safely (även: assuredly, clearly, doubtless, firmly)
These products can be used safely industrially in the right conditions.
Under de rätta förhållandena kan produkterna användas säkert inom industrin.
Cyclists and pedestrians must be able to proceed safely and quickly.
Cyklister och fotgängare måste kunna ta sig fram på ett säkert och snabbt sätt.
The fuel can be safely used for the purposes for which it was manufactured.
Bränslet kan användas säkert för de ändamål som det har tillverkats.
safely
volume_up
tryggt {adv.}
We simply want everyone who flies here in Europe to be transported safely and to arrive safely.
Vi vill bara att alla som flyger här i Europa ska transporteras tryggt och anlända tryggt.
We can safely leave those decisions to Portuguese voters and their representatives.
Det valet bör vi tryggt kunna överlämna åt de portugisiska väljarna och de folkvalda.
Can the chosen identifier be securely and safely located as far as the animal is concerned?
Kan den identifierare som väljs sättas fast tryggt och säkert ur djurets synpunkt?
safely

Synonymer (engelska) till "safe":

safe

Användningsexempel för "safely" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNow, I can safely say that public opinion in Sweden has changed dramatically.
Jag kan väl säga att opinionsläget i Sverige nu har förändrats dramatiskt.
EnglishLast July, scientists confirmed that the stock was safely above precautionary limits.
I juli förra året bekräftade forskare att beståndet låg klart över försiktighetsnivåerna.
EnglishI consider that a good approach that can be safely followed in Europe.
Jag anser att det är ett bra tillvägagångssätt som man borde ta efter i övriga Europa.
EnglishToday, we can safely say that, from this cry, only death remains.
I dag kan vi med säkerhet säga att det bara är död som återstår av detta rop.
EnglishThey have no side effects, or if they do, they're imaginary, so you can safely ignore them.
De har inga biverkningar, eller bara inbillade, så dom kan man strunta i.
EnglishWhat are the options for storing spent nuclear fuel more safely?
Vilka alternativ finns det när det gäller säkrare förvaring av uttjänt kärnbränsle?
EnglishLet us hope that he will be able to arrive safely to the election process in the middle of 2009.
Vi får hoppas att han utan problem tar sig fram till valet i mitten av 2009.
EnglishSo, do not send your waste to Dounreay under any belief that it is going to be safely disposed of.
Så skicka inte ert avfall till Dounreay i tron att det skall bli väl omhändertaget.
EnglishWe can safely say that previous enlargements of the EU have historically been a success story.
Vi kan lugnt säga att tidigare utvidgningar av EU historiskt sett har varit framgångsrika.
EnglishIt can be used to retrieve Ryan and transport him safely here.
Vi kan använda det till att hämta Ryan och transportera honom i säkerhet.
EnglishIt can safely be said that he has since continued along the same path.
Man kan lugnt säga att han har fortsatt på den inslagna vägen.
EnglishIt seems that President Wahid travels more safely abroad than in his own archipelago - a fateful sign!
Tydligen reser president Wahid säkrare i utlandet än i den egna övärlden. Ett dåligt tecken!
EnglishI can safely say that the Services Directive is the key to a properly functioning common market.
Jag kan med säkerhet säga att tjänstedirektivet är nyckeln till en välfungerande gemensam marknad.
EnglishBut I would like to point out that when nuclear power is used, it must be used safely in all respects.
Men jag vill betona att när man använder kärnkraft så måste man iaktta alla säkerhetsaspekter.
EnglishI would put it differently: ‘ Let us fly fast and as high as is necessary, but let us always fly safely’.
En del av det som min kollega Philip Bradbourn hade att säga var hans personliga uppfattning.
EnglishThey are victims and must be accommodated safely on European soil.
De är offer och måste få en fristad på europeisk mark.
EnglishRoad safety can be improved by building safer vehicles which also operate more safely.
Sådana här applikationer kräver installationer både i bilar och i omgivningen.
EnglishWe can safely say that a decisive battle has been won in favour of more democratic control.
Vi kan utan tvekan konstatera att vi har vunnit ett avgörande slag till förmån för ökad demokratisk kontroll.
EnglishWe can therefore safely work on the assumption that implementation will work very well next year too.
Vi kan därför arbeta i förvissning om att genomförandet kommer att fungera mycket bra även nästa år.
EnglishI think we can safely say that, in this instance, our cooperation with the Commission has been extremely fruitful.
Vi kan definitivt konstatera att vårt samarbete med kommissionen har varit oerhört fruktbart.