EN

rotten {adverb}

volume_up
There is clearly something rotten about the whole business.
Allt detta går helt enkelt inte ihop.
rotten (även: dead, out, purely, totally, plain, gross)
If it was up to him, he would spoil 'em rotten.
Han skulle ha skämt bort dem fullständigt.
Just a while ago Mrs Andreasen told me that the Emperor has no clothes, that the Commission's accounting system is rotten to the core, and that things must be swiftly put right.
Det var Andreasen som berättade för oss att kejsaren saknade kläder, att kommissionens bokföringssystem är fullständigt ruttet och att man snabbt måste få det i skick.

Användningsexempel för "rotten" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCan we not understand that this is a rotten apple even before it joins?
Varför kan vi inte förstå att landet är ett rötägg redan innan det går med i EU?
EnglishThe first patient is in excruciating pain because she has several rotten molars.
Den första patienten känner fruktansvärd smärta eftersom hon har flera ruttna kindtänder.
English'There is something rotten ' - not in Denmark, but in the European Union.
? There is something rotten? - inte i Danmark, men i den Europeiska unionen.
EnglishOr do you think that there is " something rotten in the State of Denmark "?
Eller tror ni att det finns någonting " ruttet " i konungariket Danmark?
English'There is something rotten' - not in Denmark, but in the European Union.
?There is something rotten? - inte i Danmark, men i den Europeiska unionen.
EnglishOther unhealthy results of smoking included blackened smokers' lungs and rotten teeth.
Svarta lungor och ruttna tänder är också hälsofarliga följder av rökning.
EnglishBut I am also aware that this is a poker game and I am a rotten poker player.
Men, jag är också medveten om att detta är ett pokerspel och jag är en urusel pokerspelare.
EnglishOther unhealthy results of smoking included blackened smokers ' lungs and rotten teeth.
Svarta lungor och ruttna tänder är också hälsofarliga följder av rökning.
EnglishMr President, the justice system in Malaysia is clearly rotten to the core.
Herr ordförande! Rättsväsendet i Malaysia är så uppenbart genomruttet.
EnglishA house isn't in poor condition because of a few rotten boards.
Man kan inte säga att ett hus är dåligt bara för att några plankor är ruttna.
English(EL) Mr President, it is a rotten lie that the economic crisis is a crisis caused by debt.
(EL) Herr talman! Det är ren lögn att orsaken till den ekonomiska krisen är skuldsättning.
EnglishAnd two tastes which protect you -- bitter and sour, which are against poisonous and rotten material.
Sedan skyddar två smaker dig -- beskt och surt, som är emot giftig och rutten mat.
EnglishBecause it is based on a Commission proposal which I believe was rotten from the outset.
Därför att det utgick ifrån ett förslag av kommissionen vilket jag anser var dåligt redan från början.
EnglishIn a year’s time this rotten pact will have to be fudged or dumped, as I suggested last time.
Om ett år kommer denna ruttna pakt att behöva lappas ihop eller spolas, som jag sade förra gången.
EnglishDo you want a REACH apple that turns rotten or a core that grows?
Vill du ha ett Reach-äpple som ruttnar eller en kärna som växer?
EnglishMany of them work diligently and well, but it should be possible to get rid of the rotten apples.
Det finns många som arbetar hårt, men det skall finnas möjlighet att kasta ut de ruttna äpplena.
EnglishIn a year ’ s time this rotten pact will have to be fudged or dumped, as I suggested last time.
Om ett år kommer denna ruttna pakt att behöva lappas ihop eller spolas, som jag sade förra gången.
EnglishIt is probably chock-full of dangerous chemicals and insecticides and presumably rotten inside.
Det är sannolikt fullproppat av farliga kemikalier och bekämpningsmedel och antagligen ruttet inuti.
EnglishIt reveals totally rotten law and no less rotten policy.
Den avslöjar en alltigenom usel juridik och en lika usel politik.
EnglishI myself at least would sooner pick and eat an apple while it was ripe, and I would not wait for it to go rotten.
Själv skulle jag hellre plocka och äta ett moget äpple än att vänta tills det ruttnade.

Synonymer (engelska) till "rotten":

rotten